Сопнєва Надія Богданівна

Сопнєва Надія Богданівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1983 р.

Спеціальність; вчитель біології та хімії.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування навчальної етичної діяльності майбутнього вчителя» ДК № 019011,2003р., доцент, диплом –  ДЦ № 009444, 2004 р

Сфера наукових досліджень

Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників.

58 наукових публікацій, з них 2 монографії, 1 підручник, 4 навчальні посібники.

Публікації:

 1. Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г.,Кравчук С.Ю.,Сопнєва Н.Б. та ін.] ; за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 452с.:іл.
 2. «Спланхнологія»: [навчальний посібник] Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021.
 3. «Нервова система. Органи чуття»: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021.
 4. Серцево-судинна система: [навчальний посібник] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022.
 5. Адамович О.О. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету, та тривалого опіоїдного впливу / Адамович О.О., Сопнєва Н.Б. // Матеріали I Міжнародної науково-практична конференції PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD, 5-7.10.2022 Бостон, США. – 2022. –  С. 71-74.
 6. O.O. Adamovych. SCREENING MAMMOGRAPHY POSSIBILITIES REGARDING THE DETECTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE DIFFERENT STRUCTURAL TYPES OF MAMMARY GLANDS IN WOMEN OF MATURE AND OLD AGE / О.O. Adamovych, Z.Z. Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. Savran, N.B. Sopneva // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». Дніпро 9-11 листопада 2022 р. – 2022.  – С. 12
 7. Адамович О.О. Можливості скринінгової мамографії щодо виявлення патологічних змін у молочних залозах різних структурних типів у жінок зрілого і літнього віку / Адамович О.О., Масна З.З., Василів М.А.Л., Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // Morphologia 2022 Т.16 №3, Дніпро. – 2022. – С. 23-28
 8. Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Об’єктивні детермінанти престижу медсестринства в Україні: портрет на фоні мапи світу. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 20 травня 2021р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 14 – 20.
 9. Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Матросова Ю «Трансплантація органів: стереотипи жителів Львівської області». Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. С. 142-150.
 10. Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: Стереотипи громадської думки жителів Львівської області. Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти : Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 вересня 2020р.). – Львів: «Тріада плюс», 2020. С. 143 – 153.
 11. Природознавство з основами краєзнавства:[навчальний посібник] / Мягченко О.П., Сопнєва Н.Б., Гнатюк В.В. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2016. – 296с.
 12. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя: монографія / Надія Сопнєва. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012-164с.,
 13. Ценности в социологии медицины: монография / В.Е. Пилипенко, Н.Ю. Захарук,  Н.Б. Сопнева; науч. ред. В.Е. Пилипенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 128с.