Сопнєва Надія Богданівна

Сопнєва Надія Богданівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:

Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1983 р.

Спеціальність; вчитель біології та хімії.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування навчальної етичної діяльності майбутнього вчителя» ДК № 019011,2003р., доцент, диплом –  ДЦ № 009444, 2004 р

Сфера наукових досліджень

Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників.

58 наукових публікацій, з них 2 монографії, 1 підручник, 4 навчальні посібники.

Публікації:

 1. Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г.,Кравчук С.Ю., Сопнєва Н.Б. та ін.] ; за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 452с.:іл.
 2. Анатомія людини: навчальний посібник / Ю.Я. Кривко, Н.Б. Сопнєва, Н.О. Нечипор, Г.С. Фалик, – Львів. – Видавництво львівської політехніки, 2023. – 176с.
 3. «Спланхнологія»: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021,52с.
 4. «Нервова система. Органи чуття»: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021,47с.
 5. Серцево-судинна система: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022,47с.
 6. Адамович О.О. Особливості вікової динаміки мікроструктури молочних залоз //«Morphologia» 2023, Том 17, № 2 Дніпро. /Адамович О.О. ,Челпанова І.В., Пальтов Є.В., Сопнєва Н.Б., Поліянц А.В. с.5-11.
 7. Адамович О.О. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету, та тривалого опіоїдного впливу / Адамович О.О., Сопнєва Н.Б. // Матеріали I Міжнародної науково-практична конференції PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD, 5-7.10.2022 Бостон, США. – 2022. – С. 71-74.
 8. O. Adamovych. SCREENING MAMMOGRAPHY POSSIBILITIES REGARDING THE DETECTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE DIFFERENT STRUCTURAL TYPES OF MAMMARY GLANDS IN WOMEN OF MATURE AND OLD AGE / О.O. Adamovych, Z.Z. Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. Savran, N.B. Sopneva // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». Дніпро 9-11 листопада 2022 р. – 2022. – С. 12
 9. Адамович О.О. Можливості скринінгової мамографії щодо виявлення патологічних змін у молочних залозах різних структурних типів у жінок зрілого і літнього віку / Адамович О.О., Масна З.З., Василів М.А.Л., Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // Morphologia 2022 Т.16 №3, Дніпро. – 2022. – С. 23-28
 10. Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Об’єктивні детермінанти престижу медсестринства в Україні: портрет на фоні мапи світу. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 20 травня 2021р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. С. 14 – 20.
 11. Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Матросова Ю «Трансплантація органів: стереотипи жителів Львівської області». Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. С. 142-150.
 12. Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: Стереотипи громадської думки жителів Львівської області. Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти : Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 вересня 2020р.). – Львів: «Тріада плюс», 2020. С. 143 – 153.
 13. Природознавство з основами краєзнавства:[навчальний посібник] / Мягченко О.П., Сопнєва Н.Б., Гнатюк В.В. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2016. – 296с.
 14. Педагогічні умови навчально-етичної діяльності майбутнього вчителя: монографія / Надія Сопнєва. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012-164с.,
 15. Ценности в социологии медицины: монография / В.Е. Пилипенко, Н.Ю. Захарук, Н.Б. Сопнева; науч. ред. В.Е. Пилипенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 128с.