Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

Нормативні дисципліни:

 1. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
 2. Анатомія людини
 3. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату
 4. Анатомія та фізіологія людини
 5. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 6. Вища математика і статистика
 7. Інформаційні технології в медицині
 8. Інформаційні технології у фармації
 9. Медична генетика
 10. Медична інформатика
 11. Медична та біологічна фізика
 12. Основи інформаційних технологій в медицині
 13. Основи медичної біології з генетикою
 14. Основи патоморфології та патофізіології
 15. Патологічна фізіологія
 16. Патоморфологія та патофізіологія
 17. Патоморфологія з секційним курсом
 18. Патофізіологія
 19. Фізіологія
 20. Фізіологія людини

 

Вибіркові дисципліни:

 1. Вікова фізіологія
 2. Клінічна патофізіологія
 3. Медична та біологічна фізика
 4. Сучасні проблеми біофізики
 5. Основи комп’ютерних технологій у фармації
 6. Фармацевтична математика та статистика
 7. Медична генетика
 8. Медична біологія
 9. Судова медицина