Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

Нормативні дисципліни:

1. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
2. Анатомія людини
3. Анатомія та фізіологія
4. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату
5. Анатомія та фізіологія людини
6. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
7. Біологія з основами генетики
8. Вища математика і статистика
9. Інформаційні технології в медицині
10. Інформаційні технології у фармації
11. Медична біологія
12. Медична генетика
13. Медична інформатика
14. Медична та біологічна фізика
15. Основи біологічної фізики та медична апаратура
16. Основи інформаційних технологій в медицині
17. Основи медичної біології з генетикою
18. Основи медичної генетики
19. Основи патоморфології та патофізіології
20. Патологічна фізіологія
21. Патоморфологія та патофізіологія
22. Патофізіологія
23. Фізіологія
24. Фізіологія людини

Вибіркові дисципліни:

25. Вікова фізіологія
26. Інформаційні технології в медицині
27. Клінічна патофізіологія
28. Медична біологія
29. Медична біологія з генетикою
30. Медична інформатика
31. Медична та біологічна фізика
32. Основи комп’ютерних технологій у фармації
33. Основи медичної інформатики
34. Основи патоморфології та патофізіології
35. Патологічна фізіологія
36. Сучасні проблеми біофізики
37. Фармацевтична інформатика та статистика