11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

(освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст;

термін навчання: 3 роки 5 міс.)

ІІІ МСв-11

IV МСв-11