11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

(освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст; термін навчання: 3 роки)

ІІІ МС- 11-13