11 клас

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки.)

І СТ-11

ІІ СТ-11

9 клас

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 4 роки.)

І СТф 1

ІІ СТф 1