Реєстрація на захід БПР “Інфекційні захворювання (ГРВІ, COVID-19, діарея)”

Реєстрація на захід БПР “Клініко-фармакологічні аспекти безпеки використання, закупівлі, моніторингу лікарських засобів і медичних виробів”

Реєстрація на захід БПР “Складні питання у практиці лікаря: залізодефіцитна анемія та абдомінальний біль” (12.03.2024 р.)

ЗАЯВКА на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю” (07.03.2024 р.)

Реєстрація на захід БПР “Курс “ВЕС” (26.02-01.03.2024)

Реєстрація на захід БПР “Доказова терапія залізодефіцитних станів” (04-05 жовтня 2023)

Картка заходу (04-05.10.2023)

Шановні колеги!

    Інформуємо Вас, що КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» є провайдером БПР за номером 1415.

    Академія планує у 2023-2024 рр. проводити заходи безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я за усіма лікарськими і провізорськими спеціальностями та для фахівців з медичною освітою за спеціальностями: 223 Медсестринство (освітньо-професійними програмами «Сестринська справа», «Акушерська справа»), 224 Технології медичної діагностики та лікування (освітньо-професійною програмою «Лабораторна діагностика»), 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-професійною програмою «Фармація»), 221 Стоматологія (освітньо-професійними програмами «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична»).

    Заходи безперервного професійного розвитку  працівників сфери охорони здоров’я (БПР) будуть проводитись відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку  працівників сфери охорони здоров’я », Наказу МОЗ України від 22.02.2019 року №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та інших нормативно-правових актів МОН України і МОЗ України.

             Запрошуємо Вас до співпраці!