Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (від 21 серпня 2019 р. №800).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (від 27 грудня 2019 р. №1133).

Лист МОН України “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників” (від 04.11.2019 р. №1/9-683).

Зміни до наказу МОН України “Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників” (від 04.12.2020 р. №1504).

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Сестринська справа» підвищення кваліфікації із спеціальності 223 Медсестринсво

Матеріально-технічне забезпечення

План підвищення кваліфікації 2022-2023 н.р.

План підвищення кваліфікації 2021-2022 н.р

Звіт ПК 2021-2022 н.р

Звіт ПК 2020-2021 н.р