Кафедра фармації

Калитовська Мирослава Богданівна

Завідувач кафедри

Калитовська Мирослава Богданівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Колектив кафедри

Сергеев Валентин Вікторович

Сергеев Валентин Вікторович

професор, доктор хімічних наук

Терещук Софія Іванівна

Терещук Софія Іванівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

кандидат медичних наук

Партика Уляна Богданівна

Партика Уляна Богданівна

викладач кафедри

Жукровська Марія Олександрівна

Жукровська Марія Олександрівна

кандидат хімічних наук, викладач кафедри

Бензель Леонід Васильович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Наукова діяльність кафедри.

Тема наукової роботи кафедри фармації: «Формування фахових компетенцій у спеціалістів аптек та закладів охорони здоров’я»

Дисципліни, закріплені за кафедрою фармації:

 1. Загальна і неорганічна хімія
 2. Аналітична хімія
 3. Органічна хімія
 4. Фізична та колоїдна хімія
 5. Історія фармації
 6. Етичні проблеми у фармації
 7. Організація та економіка фармації
 8. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 9. Фармацевтична ботаніка
 10. Клінічна фармакологія з токсикологією
 11. Технологія ліків
 12. Фармацевтична хімія
 13. Гігієна у фармації
 14. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
 15. Сучасна аналітична лабораторна практика
 16. Медична біохімія: Біонеорганічна хімія
 17. Медична біохімія: Біоорганічна хімія
 18. Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології
 19. Медсестринство в психіатрії та наркології
 20. Неврологія та психіатрія з наркологією
 21. Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
 22. Фармакологія та медична рецептура
 23. Основи фармакології та медичної рецептури
 24. Основи фармакології

Підручники, навчальні посібники, монографії

 1. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В.,  Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Львів: Інтелект-Захід, 2008, 160с.
 2. Назимок М.М., Боровиков О.Я., Сергеєв В.В. Благородні метали. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Київ:- Воля, 2011, 300с. (рекомендовано МОН України)
 3. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК2. Клінічна фармація / І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, Р.Є. Дармограй, О.В. Рибак, О.Я. Цаль [та ін.]. – К.: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. – 2018. – 24 с. 
 4. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди. Навчально-методичний посібник (видання 2-е, розширене, доповнене) / А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2018. – 104 с.

Навчально методичні видання:

 1. Сергеєв В.В., Дібрівний В.М. Поверхневі явища та дисперсні системи. Електронний навчально-метод. комплекс.- Львів.- 2013, 200с. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12123
 2. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Павловський Ю.П., Кочубей В.В., Мельник Г.В., Собечко І.Б. Поверхневі явища та дисперсні системи. Збірник задач та контрольних питань. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2014, 88с.
 3. Раєвський Ю.А., Дібрівний В.М, Кочубей В.В., Сергеєв В.В., Собечко І.Б. Фізична хімія, ч.ІІ: Методичні вказівки та завданнядо самостійної роботи. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2015, 92с.

Положення про кафедру фармації

Новини кафедри