Кафедра фармакології

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Завідувач кафедри

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

кандидат медичних наук

Колектив кафедри

Сергеев Валентин Вікторович

Сергеев Валентин Вікторович

професор, доктор хімічних наук

Терещук Софія Іванівна

Терещук Софія Іванівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Луцевич Дмитро Дмитрович

Луцевич Дмитро Дмитрович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Партика Уляна Богданівна

Партика Уляна Богданівна

викладач кафедри

Жукровська Марія Олександрівна

Жукровська Марія Олександрівна

кандидат хімічних наук, викладач кафедри

Бензель Леонід Васильович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Наукова діяльність кафедри.

Тема наукової роботи кафедри фармакології: «Особливості методичного забезпечення навчально-методичного процесу у галузі фармакології»

Місія кафедри фармакології:

Підготовка соціально відповідальних висококваліфікованих фахівців відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи. в галузі фармації та фармакології 

Створювати освітні та наукові цінності в галузі охорони здоров’я, зокрема в галузі фармації сприяти розвитку здоров’я відповідно до потреб та тенденцій сучасного розвитку суспільства, соціально-економічної ситуації, а також забезпечувати отримання здобувачами освіти якісних освітніх послуг для набуття відповідних компетентностей, задля забезпечення їх конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринку праці.

Візія кафедри:

Бачення (візія): Кафедра фармакології має бути одним із лідерів у сфері підготовки фахівців з фармації, що визначає стандарти якості навчання цих фахівців, відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку цифрових технологій через використання інноваційних спеціалізацій із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

Сучасний освітньо-науковий напрямок розвитку кафедри фармакології  задля підготовки підготовки професійних та наукових кадрів для охорони здоров’я відповідно до потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці.

Перелік дисциплін які викладаються на кафедрі фармакології.

Аналітична хімія 

Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка

Клінічна фармакологія з токсикологією

Медична хімія 

Медична хімія: Біонеорганічна хімія 

Медична хімія: Біоорганічна хімія 

Медична хімія: Фізична та колоїдна хімія 

Медичне та фармацевтичне товарознавство 

Органічна хімія з основами біохімії 

Основи фармакології 

Основи фармакології та медичної рецептури 

Фармакологія та медична рецептура

Підручники, навчальні посібники, монографії

  1. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В.,  Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Львів: Інтелект-Захід, 2008, 160с.
  2. Назимок М.М., Боровиков О.Я., Сергеєв В.В. Благородні метали. Навч. посіб. для студ. хім. спеціальностей. – Київ:- Воля, 2011, 300с. (рекомендовано МОН України)
  3. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту: КРОК2. Клінічна фармація / І.Л. Бензель, Л.В. Бензель, Р.Є. Дармограй, О.В. Рибак, О.Я. Цаль [та ін.]. – К.: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”. – 2018. – 24 с. 
  4. Аналіз лікарської рослинної сировини, що вміщує алкалоїди. Навчально-методичний посібник (видання 2-е, розширене, доповнене) / А.Р. Грицик, І.Л. Бензель, М.В. Мельник, Л.В. Бензель, Л.М. Грицик. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2018. – 104 с.

Навчально методичні видання:

  1. Сергеєв В.В., Дібрівний В.М. Поверхневі явища та дисперсні системи. Електронний навчально-метод. комплекс.- Львів.- 2013, 200с. http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12123
  2. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Павловський Ю.П., Кочубей В.В., Мельник Г.В., Собечко І.Б. Поверхневі явища та дисперсні системи. Збірник задач та контрольних питань. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2014, 88с.
  3. Раєвський Ю.А., Дібрівний В.М, Кочубей В.В., Сергеєв В.В., Собечко І.Б. Фізична хімія, ч.ІІ: Методичні вказівки та завданнядо самостійної роботи. Навчальне видання.– Львів: Видавництво національного  університету «Львівська політехніка», 2015, 92с.

Положення про кафедру фармакології

Звіт кафедри фармакології 2020 – 2021

Новини кафедри