Калитовська Мирослава Богданівна

Калитовська Мирослава Богданівна

завідувач кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Освіта:

У 2000 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Сфера наукових досліджень:

Вивчення сорбції металів сорбентами різної природи. Опубліковано 66 наукових та навчально-методичних праць, з них 57 наукових публікацій, 9 навчально-методичного характеру, 8 патентів на користну модель.

Публікації:

 1. Пат. 125974 Україна, МПК A61K 31/00, A61K 35/00, A61В 17/00, A61P 17/00. Спосіб місцевого лікування поверхневих пролежнів м’яких тканин з мацерацією, мокнуттям та локальною десквамацією епідермісу / заявник і патентовласник: Вергун А.Р., Кульчмцький В.В., Калитовська М.Б., Вергун О.М., Чуловський Я.Б. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № u 2018 00943; заявл. 01.02.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
 2. Вергун А.Р., Макагонов І.О., Калитовська М.Б., Кульчицький В.В., Ярко Н.Б., Паращук Б.М., Дац І.В., Шалько І.В., Вергун О.М., Красний М.Р., Калитовська М.Б. Особливості виготовлення та застосування клиноптилолітовмісної адсорбуючої присипки для місцевого лікування пролежнів І та ІІ стадії з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2018. – № 2 (42), Т.1 – С. 26–33.
 3. Калитовська М.Б. Валідація методики спектрофотометричного визначення кадмію у крові. Наукові записки міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 30. С. 79–82.
 4. Вергун А. Р., Калитовська М. Б., Красний M. Р., Кульчицький В. В., Мощинська О. М., Шалько І. В., Вергун О. М., Макагонов І. О., Кіт З. М., Литвинчук М. М., Марко О. Г., Чуловський Б. Я. Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилолітовмісних присипок для лікування пролежнів І-ІІ стадій. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2019. №15. С. 28-33.
 5. Ivan Salamov, Myroslava Hrytsyna, Myroslava Kalytovska. Chemotyp of Ukrainian population origanum vulgare. The Third International scientific congress of scientists of Europe: Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East–West”, January 11, 2019. Premier Publishing s.r.o. Vienna. P. 640-645.
 6. Калитовська М.Б. Сорбція натрію диклофенаку Н-клиноптилолітом. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів: збірник наукових праць, випуск 3. X.: Вид-во НФаУ, 2019. С. 99–103.
 7. Вергун А. Р., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Красний M. Р., Кіт З. М., Чуловський Б. Я., Вергун О. М., Макагонов І. О., Мощинська О. М., Шалько І. В., Олесюк О.Б., Заремба М. О., Кривич І.І., Заремба О.О. Лікування пролежнів І–ІІ стадій клиноптилолітовмісними присипками у відділенні паліативної допомоги: аналіз клінічного досвіду. Журнал науковий огляд. 2019. № 9 (62). С. 94–111.
 8. Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. 2019. 117 с.
 9. Пат. 140776 Україна, МПК A61K 9/14, A61K 31/00, A61P 17/02. Засіб у формі присипки на основі клиноптилоліту із вмістом брильянтового зеленого для місцевого лікування пролежнів з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу / заявник і патентовласник: Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчмцький В.В., Вергун О.М. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № u 2019 08787; заявл. 22.07.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл.№ 5.
 10. Пат. 140775 Україна, МПК A61K 31/00, A61K 31/327, A61P 31/00, A61P 31/04. Спосіб місцевого лікування пролежнів з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу із застосуванням присипки на основі клиноптилоліту із вмістом брильянтового зеленого / заявник і патентовласник: Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчмцький В.В., Чуловський Я.Б., Кіт З.М., Вергун О.М. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № u 2019 08773; заявл. 22.07.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл.№ 5.
 11. Lelyukh M, Martynets M, Kalytovska M, Harkov S, Drapak I, Chaban T, Chaban I, Matiychuk Approaches for synthesis and chemical modification of non-condensed heterocyclic systems based on 1,3,4-oxadiazole ring and their biological activity: a review. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2020; Vol. 10(10): Р. 151–165.
 12. Демчук О.Г., Грицина М.Р., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Гутий Б.В. Механізм діі та модифікований синтез гідроксисечовини. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія “Ветеринарні науки”. 2020. Т. 22, № 100. С.65-70.
 13. Демчук О.Г., Кобрин Л.О., Калитовська М.Б., Грицина М.Р., Гутий Б.В. Фізіологічні властивості та характерні реакції гідроксикарбаміду. Науковий Вісник Національного Університету Ветеринарної Медицини та Біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія “Ветеринарні науки”. 2020. Т. 22, № 100. С.59-64.
 14. Калитовська М. Б. Аналітична хімія. Кількісний аналіз. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2020. 138 с.
 15. Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Загальна хімія. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. 2020. 51 с.
 16. Vergun A. R., Kalytovska M. B., Yutanova A. V., Kulchytskyi V. V., Vergun O. M., Krasnyi M. R., Kit Z. M., Chulovskyi Ja. B., Moshchynska O. M., Marko O. H. The treatment of the I–II stages pressure ulcers with maceration, local exematisation and desquamation of the epidermis: some specifics of manufacturing and use, analysis of clinical cases Досвід виготовлення і застосування антибактеріальних клиноптилолітовмісних присипок для лікування пролежнів І-ІІ стадій . Scientific Journal Paradigm of knowledge. 2020. №1 (39). Р. 36–65.
 17. Maryan Lelyukh, Iryna Pylypchuk, Myroslava Kalytovska, Stefan Harkov, Liubov Kostyshyn, Iryna Synthesis and Anti-Cancer Activity Evaluation of Novel 1,3,4-Oxadiazole Substituted 5-Arylidene/Isatinylidene-2- Iminothiazolidin-4-Ones. Biointerface Research in Applied Chemistry/ Platinum Open Access Journal, 2021, Vol. 12, Issue 1: P. 1161–1173.
 18. Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». 2022. 100 с.
 19. Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Кількісний аналіз. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». 2022. 98 с.
 20. Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Загальна хімія. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». 2022. 48 с.
 21. Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Неорганічна хімія. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». 2022. 65 с.
 22. Годунько А.Б., Калитовська М.Б. Вивчення впливу ціни лікарських засобів на попит аптек мережі «Подорожник». Молода наука Волині: пріорітети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф аспірантів і студентів, 17 травня 2022. Луцьк, 2022. С. 1027–1030.
 23. Жукровська М.О., Калитовська М.Б. Взаємодiя трет-бутилгiдропероксиду з октеном-1 у присутностi молібден бориду МоВ. “Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2022. Полтава, 2022. С. 13-15.
 24. Калитовська М.Б., Жукровська М.О. Годунько А.Б. Розторопша плямиста як потенційний ентеросорбент важких металів. Хімія природничих наук: матеріали ІV наук.-практ. конф з міжнар. уч., 27-28 жовтня 2022. Тернопіль, 2022. С. 114–115.
 25. Жукровська М.О., Калитовська М.Б. Роль інтегрованих занять у формуванні фахової компетентності у студентів спеціальнсті фармація. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти: матеріали ІІІ регіональної наук.-практ. конф., 27 жовтня 2022. Львів, 2022. С. 108–113.
 26. Maryan Lelyukh, Halyna Halevych, Maria Zhukrovska, Olga Semiion-Luchyshyn, Myroslava Kalytovska. Synthesis of 5-aryl/heterylidene substituted 2-imino-4-thiazolidinones possessing 1,3,4- thiadiazole moiety and their antitrypanosomal activity. Current Chemistri 2023. Vol. 12. P. 413-420. doi: 10.5267/j.ccl.2022.11.005.
 27. Наконечний А.Й., Вергун А.Р., Ягело С.П., Вергун О.М., Стечак Г.М., Калитовська М.Б., Кіт З.М. Заходи протидії плагіату наукових і навчально-методичних праць в медичному університеті з позицій імплементації академічної доброчесності в контексті покращення процесу онлайн-навчання, STEM-освітніх підходів у форс-мажорних обставинах. Вісник науки та освіти. 2023. № 3 (9). С. 441-458. ISSN 2786-6165.
 28. Вергун А. Р., Калитовська М. Б. Кіт З. М. Імплементація академічної доброчесності в контексті покращення онлайн-навчання і STEM-освіти у форс-мажорних обставинах. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: мат. між нар. наук.-практ. конф., 14–15 квітня 2023 р. Запоріжжя – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 103-107.
 29. Вергун А.Р., Мацях Ю.М., Калитовська М.Б., Вергун О.М., Кравчук І.В., Шалько І.В., Лиховид П.Б., Олексюк О.Б., Фостяк А.Є., Мокрецька Н.М. Випадки врослого нігтя, комплексне лікування: аналіз клінічного досвіду, авторські погляди. Актуальні проблеми фундаментальних наук: мат. V міжнар. наук. конф., присвяч.. 380-річчю з дня народж. Ісаака Ньютона, 01 – 05 червня 2023 р. Луцьк – Світязь: Вежа-Друк, 2023 С. 128-131.