Освітні компоненти, які забезпечує кафедра

 

Нормативні дисципліни:

 1. Гігієна у фармації та екологія
 2. Загальна і неорганічна хімія
 3. Історія фармації
 4. Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
 5. Клінічна фармакологія з токсикологією
 6. Медична хімія (біонеорганічна хімія, біоорганічна хімія; фізична та колоїдна хімія)
 7. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 8. Організація та економіка фармації
 9. Органічна хімія
 10. Органічна хімія з основами біохімії
 11. Основи фармакології та медичної рецептури
 12. Технологія ліків
 13. Фармакогнозія
 14. Фармакологія
 15. Фармакологія та медична рецептура
 16. Фармацевтична ботаніка
 17. Фармацевтична хімія
 18. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 19. Фізична та колоїдна хімія

 

Вибіркові дисципліни:

 1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
 2. Біологічна роль елементів життя
 3. Біологічно активні та харчові добавки (БАД)
 4. Біохімічні основи косметології
 5. Біохімія екстремальної медицини
 6. Біохімія фізіологічних і патологічних станів
 7. Вирощування лікарських рослин
 8. Гомеопатичні лікарські засоби
 9. Діагностика гострих інтоксикацій
 10. Домедична допомога пацієнту
 11. Дослідження фармацевтичного ринку медичних імунобіологічних препаратів і тест-систем
 12. Екологічна токсикологія
 13. Економічний аналіз діяльності аптек
 14. Етичні проблеми у фармації
 15. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
 16. Зв’язок між структурою та дією лікарських засобів
 17. Ідентифікація органічних сполук
 18. Іноземна мова (друга)
 19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 20. Медичне та фармацевтичне законодавство
 21. Метаболізм ксенобіотиків
 22. Метаболізм ліків
 23. Методи органічного синтезу
 24.  Механізми фармакологічної активності і токсичності ліків
 25. Невідкладна допомога в аптечних закладах
 26. Основи промислової технології лікарських засобів
 27. Основи психології та міжособового спілкування у фармації
 28. Основи технології косметичних засобів
 29. Основи хімічної метрології
 30. Природні отрути довкілля
 31. Соціологія і медична соціологія
 32. Сучасна аналітична лабораторна практика
 33. Сучасні методи дослідження біологічних систем
 34. Сучасні напрямки розробки нових лікувальних засобів
 35. Сучасні проблеми молекулярної біології
 36. Токсикологічні аспекти фармакотерапії
 37. Фармакотерапія
 38. Фармакотерапія та фармакокінетика
 39. Фармацевтична опіка
 40. Фармацевтична термінологія (латинська мова)
 41. Фармацевтична токсикологія
 42. Фармацевтичні аспекти фітотерапії
 43. Фітотерапія
 44. Хімія ліків