Академічна доброчесність очима студента

      Куратором Мирославою Калитовською, спільно із студентами групи 1ФМ 21, було проведено захід присвячений академічній доброчесності. Розглянуто поняття та основні принципи академічної доброчесності, відповідальність за її порушення.

     Наголошено на важливості дотримання принципів академічної доброчесності як основного критерію довіри до результатів навчання, здобуття власних знань та розвитку власних здібностей, всуп до ВНЗ, гарної роботи.

     Академічна доброчесність, як зазначили куратор та студенти, формують ряд компетентностей студента: здатність діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики; самостійно виконувати навчальні завдання; коректно посилатися на джерела інформації у разі їх запозичення; оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності.

Академічна доброчесність очима студента

Академічна доброчесність очима студента

Академічна доброчесність очима студента