Зустріч зі стейхолдерами потреби ринку сучасної лабораторної служби

     Кафедра  лабораторної медицини Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського  тісно працює з мережею лабораторій державної, комунальної та приватної форм власності. Це дає можливість вивчати не лише кадрові потреби лабораторної служби, але й  через  залучення стейкхолдерів до   розроблення, реалізації ОПП Лабораторна діагностика сприяти формуванню необхідних компетентностей  майбутніх  фахівців, набуття програмних результатів навчання відповідно до викликів  сьогодення.

     06.02.2023 року в рамках перегляду  освітньо-професійних програм Лабораторна діагностика освітнього рівня бакалавр та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, з ініціативи гарантів Сидор О.К., Любінської О.І.  відбулась он-лай зустріч зі стейкхолдерми – представниками ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб»». На зустрічі були присутні завідувач бактеріологічної лабораторії –  Людмила Павлівна Костюк та HR-менеджер – Марта Римашевська. Власне Л.П.Костюк була рецензентом ОПП Лабораторна діагностика 2022 року. До обговорення долучилась  випускниця ОПП Лабораторна діагностика – Гіщак Катерина та студентка Академії Вікторія Тодорова, які працюють у лабораторії. На зустрічі були присутні здобувачі з 11 академічних груп спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП Лабораторна діагностика та академічна спільнота освітнього закладу.

    В ході зустрічей обговорювались потреби ринку  у фахівцях лабораторних служб регіону, оцінювалась чинна освітньо-професійна програма, обговорювались пропоновані зміни до проєкту ОПП 2023 року. Піднімалось питання бачення стейкхолдерами дуальної форми освіти  на перспективу; питання комунікативних навичок здобувачів; потреб у формуванні додаткових компетентностей. Гарантами освітніх програм акцентувалась увага на обов’язковому перегляді оприлюднених на сайті  доопрацьованих проектів ОПП, а пізніше і затверджених ОПП, активної участі в анкетуванні здобувачів, роботодавців та академічної спільноти.

    Представники  ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб»» радо запрошували випускників на роботу, наголошуючи  на затребуваності лаборантів. Попередньо узгоджено можливість проведення окремих екскурсійно-практичних занять на базі лабораторії  Учасникам зустрічі демонструвались окремі відеоролики реальної роботи структурних підрозділів лабораторії  та волонтерської діяльності компанії. 

    Дякуємо всім учасникам за активне обговорення! До наступних зустрічей!