Зустріч із роботодавцями-стейкхолдерами

    Кафедра лабораторної медицини Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського  тісно працює з мережею лабораторій державної, комунальної та приватної форм власності. Це дає можливість вивчати не лише кадрові потреби лабораторної служби, але й через залучення стейкхолдерів до розроблення, реалізації ОПП Лабораторна діагностика сприяти формуванню необхідних компетентностей майбутніх фахівців, набуття програмних результатів навчання відповідно до викликів сьогодення.

    06.02.2023 року в рамках перегляду освітньо-професійних програм Лабораторна діагностика освітнього рівня бакалавр та освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, з ініціативи гарантів Сидор О.К., Любінської О.І. відбулась он-лай зустріч зі стейкхолдерми – представниками ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб»». На зустрічі були присутні завідувач бактеріологічної лабораторії – Людмила Павлівна Костюк та HR-менеджер – Марта Римашевська. Власне Л.П.Костюк була рецензентом ОПП Лабораторна діагностика 2022 року. До обговорення долучилась випускниця ОПП Лабораторна діагностика – Гіщак Катерина та студентка Академії Вікторія Тодорова, які працюють у лабораторії. На зустрічі були присутні здобувачі з 11 академічних груп спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП Лабораторна діагностика та академічна спільнота освітнього закладу.

     В ході зустрічей обговорювались потреби ринку у фахівцях лабораторних служб регіону, оцінювалась чинна освітньо-професійна програма, обговорювались пропоновані зміни до проєкту ОПП 2023 року. Піднімалось питання бачення стейкхолдерами дуальної форми освіти на перспективу; питання комунікативних навичок здобувачів; потреб у формуванні додаткових компетентностей. Гарантами освітніх програм акцентувалась увага на обов’язковому перегляді оприлюднених на сайті доопрацьованих проектів ОПП, а пізніше і затверджених ОПП, активної участі в анкетуванні здобувачів, роботодавців та академічної спільноти.

    Представники ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб»» радо запрошували випускників на роботу, наголошуючи  на затребуваності лаборантів. Попередньо узгоджено можливість проведення окремих екскурсійно-практичних занять на базі лабораторії Учасникам зустрічі демонструвались окремі відеоролики реальної роботи структурних підрозділів лабораторії  та волонтерської діяльності компанії. 

   Дякуємо всім учасникам за активне обговорення! До наступних зустрічей!

Зустріч із роботодавцями-стейкхолдерами