Жукровська Марія Олександрівна

Жукровська Марія Олександрівна

кандидат хімічних наук, викладач

Освіта:

1996-2001 рр. навчалася в Національному університеті “Львівська політехніка”, спеціальність “Хімічна технологія фармацевтичних препаратів”;

2002-2005 рр. – навчалася в очній аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”; брала участь у наукових дослідженнях за темою 010U002065 “Теоретичні основи процесу епоксидування олефінів та їх похідних”, грант Фонду фундаментальних досліджень МОН України;

2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Рідиннофазне окиснення октену-1 гідропероксидом третбутилу в присутності MoB» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 “Фізична хімія”;

Сфера наукових інтересів:

Вивчення процесів рідиннофазного каталітичного окиснення ненасичених вуглеводнів; дослідження у галузі гігієни та екології (зокрема, вивчення впливу шкідливих хімічних речовин на здоров’я людини); формування предметних компетентностей з медичної та органічної хімії у студентів вищих медичних навчальних закладів.

Опубліковано 69 публікацій, в тому числі 12 статей у фахових журналах з фізичної хімії, участь в 45 наукових конференціях, 12 публікацій навчально-методичного характеру.

Основні публікації:

  1. ISSN: 0040-5760. Nykypanchuk, M.V., Komarenskaya, Z.M., Zhukrovska, M.O. Effect of the Phase Composition of Molybdenum Boride on its Catalytic Properties in the Epoxidation of 1-Octene by tert-Butyl Hydroperoxide  Theoretical and Experimental Chemistry. 2019. 54, Issue 6.  pp. 407–413.
  2. ISSN 0023-1584. Nykypanchuk M. V., Chernii M. O., and Komarenskaya Z. M.. The Effect of Reaction Conditions on MoB Activation in 1-Octene Epoxidation with tert_Butyl Hydroperoxide. Kinetics and Catalysis. 2016. Vol. 57., No. 3. pp. 368–372.
  3. ISSN 0023-1584. Nykypanchuk M.V., Komarenskaya Z.M., Chernii O.. On the Activation of Mo2B and MoB Catalysts in 1-Octene Epoxidation with tert-Butyl Hydroperoxide Kinetics and Catalysis. 2014. Vol. 55., No. 2. pp. 221–225.
  4. Жукровська М.О., Калитовська М. Б. Взаємодiя трет-бутилгiдропероксиду з октеном-1 у присутностi молібден бориду МоВ. “Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах”: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28 травня 2022. Полтава, 2022. С. 13-15.
  5. Жукровська М.О., Калитовська М.Б. Роль інтегрованих занять у формуванні фахової компетентності у студентів спеціальності Фармація. «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»: Матеріали ІІІ Регіональної наук.-практ. конф., 27 жовтня 2022 р. Львів : «Тріада плюс», 2022. 144 с.
  6. Калитовська М.Б., Жукровська М.О., Годунько А.Б. Розторопша плямиста як потенційний ентеросорбент важких металів. «ХІМІЯ ПРИРОДНИХ СПОЛУК»: Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 27-28 жовтня 2022 р., Тернопіль: ТНМУ, 2022. С. 114-115.