Жубрид Марія Теодорівна

Жубрид Марія Теодорівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта:

вища, закінчила Тернопільський державний медичний інститут, 1991 р, лікувальна справа, лікар.

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри/брата медичних в контексті реформування охорони здоров’я України. Спеціальні компетентності в професійній діяльності сестри/брата медичних вторинної  ланки: терапевтичного, паліативного та реанімаційного профілю.

Публікації:

  1. «Особливості фармакотерапевтичної дії альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях». Олексюк-Нехамес А.Г. к.мед.наук, Жубрид М.Т. викладач, . матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення  лікарських засобів» 28-29 березня 2018 р.
  2. «Дуальна система фахової підготовки сестер медичних: закордонний та вітчизняний досвід»  НЕДІЛЬКО Р.В.  к.н.з держуправління(доктор філософії) зав. кафедрою внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, ЖУБРИД М.Т. викладач Львівська медична академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «Року медсестринства в Україні 2020», 30 вересня 2020 року.
  3. «Модернізація освітнього процесу – шлях до формування фахових компетентностей». Неділько Р. В.,  кандидат наук з державного управління (доктор філософії), Жубрид М.Т., викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охорони здоров’я. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» м. Дніпро | 7-8 лютого 2020 р.
  4. «Інструменти імплементації візуального компоненту навчання в сучасній освітній парадигмі» Жубрид М.Т., Янків С.В. з публікацією тез, матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» 28 травня 2021 р.
  5. «Медсестринський менеджмент у статифікації ризиків для пацієнтів з серцево-судинною патологією на первинному рівні надання медичної допомоги». Жубрид М.Т., Янків С.В. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 жовтня 2021 р. 
  6. «Вплив індикаторів медичного робочого середовища на формування сприятливого мікроклімату професійної взаємодії медичних сестер». Жубрид М.Т., Янків С.В. Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 жовтня 2022 р.