Засідання мультидисциплінарного наукового гуртка “Панацея”

    Відбулося засідання МСНГ “Панацея”. Було розглянуто та затверджено план роботи МСНГ. Сформували напрям роботи та запропонували гуртківцям теми науково-пошукових студентських досліджень. А також взяли до уваги побажання гуртківців щодо тематик проведення науково-пошукових досліджень.

    Значної уваги на засіданні МСНГ приділялося питанню про академічну доброчесність в сфері написання наукових публікацій, пошуку наукових джерел та вимог до оформлення наукових досліджень.