Засідання Круглого стола щодо ОПП

     15 травня 2023 року на кафедрі лабораторної медицини КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  відбувся  круглий стіл на тему “Освітні компоненти як змістовна навчальна складова освітньої програми, що забезпечує формування компетентностей та програмних результатів навчання“, організована гарантами освітньо-професійних програм Лабораторна діагностика освітнього ступеня – бакалавр  Любінською О.І.  та освітньо-професійного ступеня  – фаховий молодший бакалавр  Сидор О.К. 

      Заслухали результати анкетного опитування здобувачів, викладачів, стейкхолдерів щодо освітньо-професійних програм 2023 року. Результати анкетувань враховувалися робочою групою при оновленні відповідних програм. Обговорили освітні компоненти, як складову освітньої програми, спрямовану  на досягнення  визначених  ОПП програмних результатів  навчання.  Одночасно окреслили основні вимоги при розроблені та оновленні навчальних програм освітніх компонентів.

     Обговорили можливість реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом вибору вибіркових освітніх компонент з урахуванням їх  здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей  і  досвіду.