Засанська Галина Михайлівна

Засанська Галина Михайлівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Львівський державний медичний інститут (1984 р.) спеціальність: гігієна, санітарія, епідеміологія, кваліфікація: лікар-гігієніст епідеміолог.

Педагогічний стаж: викладач Академії з 1987 року; асистент Академії з 2019 року.

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Інфекційні хвороби з основами епідеміології»;
 • «Інфектологія з курсом епідеміології»;
 • «Епідеміологія»;
 • «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень»;
 • «Основи екології та профілактичної медицини».

Курси підвищення кваліфікації:

 • МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. ФПДО, посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія КВ №668620, «Інфекційні хвороби з основами епідеміології. ТУ», 12.11.2018 – 23.11.2018 (2 кредити);
 • МОЗ України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка про підвищення кваліфікації №677-У, «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень», 30.11.2020 – 28.12.2020 (4 кредити).
 • МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03000-21, «Психолого-педагогічний цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021 (2 кредити);

Інформація про членство у професійних організаціях:

 • член ГО «Українське лікарське товариство в м. Львові».
 • член Львівського осередку “Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини”.
 • волентарка з гуманітарної допомоги при КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Сфера наукових досліджень:

результати досліджень з комплексної теми кафедри (стан виконання відповідно плану роботи) – проводила дослідження  відповідно до плану роботи  кафедри.

 • «Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на основі експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень»;
 • гігієнічна група кафедри у складі Засанська Г.М., Сидор О.К., Назар О.Ю. працює над індивідуальними фрагментами планової наукової роботи, зокрема, «Види і завдання гігієнічних лабораторій різного рівня підпорядкування у Львівській області»;
 • «Інформаційна протидія антивакцинальним публікаціям» (при викладанні «Інфектології» відповідно до наукової тематики кафедри лабораторної медицини).

2020/2021 н.р.

Публікації:

 • Сидор О.К., Засанська Г.М. / Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з відмінними фінансовими можливостями// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції № 51 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах   глобалізації, 28 вересня 2019 р., Переяслав–Хмельницький. – С. 329-332.
 • Сидор О.К., Засанська Г.М. / Роль сестри медичної у здійснені медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», (Львів, 27 жовтня 2021 року) (0,5 кредити); – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.87-94. УДК 378.046:614 https://www.inenbiol.com/images/stories/konfer/2021/agrobioforum/AB_2021_23_3.pdf
 • Проведено методичний семінар: викладачами кафедри (Засанської Г.М., Сидор О.К., Назар О.Ю) на тему: «Генеза вищої освіти. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України».
 • Участь в науково-практичному семінарі «Сучасні аспекти лабораторної діагностики».
 • Участь в науково-методичній конференції on-leine режимі з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» (18.09.2020 р., м.Івано-Франківськ).
 • Участь в ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» м.Житомир (онлайн у програмі Proficont. 2020 р.).
 • Участь в науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в освітньому просторі медсестринства» ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія (2020р).
 • Участь в Міжнародній онлайн конференції «Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування» ( від 27.11. 2020 р).
 • Участь в методичному семінарі «Використання стимуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни Клінічна лабораторна діагностика» (Двулят-Вишневська І.С., Любінська О.І.). 2020 рік;
 • Участь в науковому семінарі «Характеристика вакцини проти Covid-19. Перспективи вакцинації у світі та в Україні» (к.мед.н., доц..Федечко Й.М., к.хім.н. Сойка Л.Д.) (2020 р..).
 • Участь в on-leine режимі у приватній групі дієтологів на тему «Харчування та дієтична саплементація в сучасній медицині»,зокрема, при вірусних захворюваннях, особливо при  Covid-19.

2021/2022 н.р.

Публікації:

 • при Департаменті цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації Фаховий медичний коледж КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, сертифікат учасника у роботі обласної науково-теоретичної конференції «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти», 27.01.2022 р., тривалість 0,13 кредити (4 год.);
 • участь при Харківській медичній академії післядипломної освіти, КЗ «Бахмутський медичний фаховий коледж», ГО «Асоціація медиків України», сертифікат завершення IX Міжнародної науково-практичної конференції «Медицина. Виклики. Освіта», 23-24.02.2022 р., тривалість 0,5 кредити (15 год.);
 • учаснику for being an active participant in IІ International Scientific and Practical Conference (Lviv) (в IІ Міжнародній науково-практичній конференції, Львів), сертифікат завершення науково-практичної конференції «Modern research: in world science» («Сучасні дослідження: у світовій науці»), 15-17.05.2022 р., тривалість 0,8 кредити (24 год.);
 • участь в онлайн «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» – дистанційна форма навчання (відеоконференція). Засоби організації навчальних занять у відеорежимі (Zoom, MOODL, Skype, SkypeforBusiness, Microsoft Teams, GoogleMeet, CISCO Webex, AdobeConnect).

Керівництво науковою роботою студентів:

 • тема “Менінгококова інфекція”. Протиепідемічні заходи. / Викладацько-студентська наукова конференція / ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ОСЕРЕДКУ ІНФЕКЦЇ. Доповідач: Попович Ліля (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Засанська Г.М кафедра (циклова комісія) лаборантських та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, освітнього ступеня молодший бакалавр).
 • тема “Кір – проблема сьогодення”. / Викладацько-студентська наукова конференція / ЕТІОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛО, МЕХАНІЗМ І ШЛЯХ ЗАРАЖЕННЯ КОРОМ. Доповідач: Попович Ліля (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Засанська Г.М. кафедра (циклова комісія) лаборантських та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, освітнього ступеня молодший бакалавр).
 • тема «ЕХІНОКОКОЗ (Echinococcus, антитіла (IgG +IgA))». Доповідач: Атлас Єлизавета, Бойко Світлана (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач вищої кваліфікаційної категорії Засанська Г.М. кафедра (циклова комісія) лаборантських та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, освітнього ступеня молодший бакалавр).
 • тема студентської наукової роботи: Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води. Виконавець: студенти  групи  ІІ ЛД11 Коропецька Я.-М., Змисна Л.. Науковий керівник: Засанська Г.М. Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика) /  участь у  Першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт з галузей знань і спеціальностей відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.
 • тема: “Концепція здоров’я на сучасному етапі”. / Викладацько-студентська науково-практична конференція. Відповідальні за проведення конференції викладачі Кіт Ю.Є. та Засанська Г.М.

2022/2023 н.р.

Публікації:

 • Думас І.Р., Засанська Г.М. / Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі. КЗВО ЛОР Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського». Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Секція «Актуальні проблеми в освітньому просторі ЗВО».– 27 жовтня 2022. – С. 86-89. УДК 378.091.21:614
 • Шалева Н.І., Засанська Г.М. / До 155-річчя заснування Галицького аптекарського товариства. КЗВО ЛОР Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського». Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Секція «Історичні аспекти встановлення медичної допомоги». – 27 жовтня 2022. – С. 28-36. УДК 378.091.21:614
 • Засанська Г. М., Медик З. Є. / ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19». Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» – 15-17 травня 2022 року. Львів, Україна, заочна інтернет-конференція. С.- 152-159. ISBN 978-966-8219-86-3.
 • учасниця при КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» в ІІІ Регіональній науково-практичній конференції з публікацією тез доповідей (заочна форма): «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2022 р. (0,5 кредити) (сертифікат № 38/27/10-2022).
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Євроінтеграційний поступ вітчизняної освіти: досвід, виклики, перспективи» в рамках Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» та Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2022» відділ науково-методичного забезпечення інтеграції в європейський освітній простір ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 24 листопада 2022 року.
 • Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики» 24-25 листопада м. Київ.
 • Участь у тренінгу-інтенсиві «Основи конструювання якісного тесту», ДО “Центр тестування” 31.10.22р., 14.11.22р.
 • Учасниця онлайн-вебінару «Заходи з інфекційного контролю при наданні допомоги пацієнтам з COVID-19», організатори: World Health Organization Ukraine спільно з Центром громадського здоров’я, 28–29 вересня 2022 р.
 • Учасниця онлайн VI Науково-практичної конференції, присвячену всесвітньому дню боротьби з тромбозом, I Міжнародний конгрес Family DOC congress “WORDL THROMBOSIS DAY 2022”, «Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові тенденції», 13-15.10.22р.
 • Участь в онлайн-круглому столі «Психофізіологічне тестування з використанням поліграфа» організований кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО «Львівська медична академія ім.А. Крупинського», 18.10.22 р.
 • Участь в онлайн-методичному семінарі на тему «Хімічна та ядерна атака: як розпізнати, підготуватись та вижити після неї» проведений викладачами кафедри лабораторної медицини КЗВО «Львівська медична академія ім.А. Крупинського» Різун Г.М. та Цюник Н.Р., 20.10.22 р.
 • Участь в онлайн-засіданні студентського наукового товариства «Лабораторна діагностика» на тему: «Вплив вітамінів D3,С та цинку на організм людини», керівник Менів Н.П., 24.10.22 р.
 • Участь в онлайн-методичному семінарі на тему «Що таке боулінг, як його розпізнати та як діяти сторонам конфлікту», доповідач Халавка О.А., викаладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО «Львівська медична академія ім.А. Крупинського», 25.10.22 р.
 • Участь в міжнародній онлайн-конференції на тему: «Запобігання резистентності до антимікробних препаратів і боротьба з нею», 8.11.22 р.
 • Участь в онлайн-режимі засідання студентського наукового товариства «Лабораторна діагностика» на тему: Паразитарні та інфекційні захворювання з ураженням шкіри», керівник Менів Н.П., 09.11.22 р.
 • Участь в онлайн міжакадемічній лекції (для викладачів та студентів ЛМА та ІФНМУ) на тему: «Інфекційний контроль – частина культури закладу охорони здоров’я», доповідач Палагіцька О.Я., 14.11.22 р.
 • Участь онлайн-вебінару в освітньому проєкті – «Тиждень протидії антибіотикорезистентності 2022» 18-24 листопада.
 • Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики”. Українська військово-медична академія ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та ін 24-25 листопада.
 • Участь в дистанційному навчанні, використовуючи веб-сервіс GOOGLE CLASSROOM, інструмент GOOGLE форми – для поточного контрою та проведення модульних контролів, конференції ZOOM – проведення лекційних та практичних занять, застосунок для смартфонів VIBER та електронну пошту для обміну інформацією зі студентами.