Закордонне міжнародне науково-педагогічне стажування

У першому семестрі 2020-2021 навчального року  успішно пройшли закордонне міжнародне науково-педагогічне стажування для працівників закладів вищої освіти завідувачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук Лозинська Світлана Олексіївна та асистент кафедри, кандидат педагогічних наук Клонцак Ореста Ігорівна.

     Тема: «Нові та інноваційні методи навчання». Відбувалося на базі Краківського економічного університету (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Програма стажування складалася з трьох модулів: 1) Мобільність в освіті; 2) Європейська та польська система вищої освіти; 3) Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання. Обов’язковою умовою стажування була участь в он-лайн лекціях, семінарах, а також підготовка індивідуальної залікової роботи у вигляді есе. Загальна кількість академічних годин – 120 (4 кредити ECTS). Участь у стажуванні дозволила перейняти досвід польських колег, збагатитися цінною інформацією, отримати мотивацію та натхнення до подальшої діяльності!

    Отримані сертифікати прийняті та затверджені у листопаді 2020 року Вченою радою Медичної академії для подальшого їх визнання у роботі освітнього процесу.