Захист дисертаційної роботи

    Цубанова Наталя Анатоліївна професор кафедри  фармації Львівської медичної  академії ім. А. Крупинського,  була офіційним опонентом на захисті  дисертаційної роботи Кириченко Інни Володимирівни «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ МАРУНИ ДІВОЧОЇ», представленої до спеціалізованої  Вченої  ради  Д 64.605.71  при Національному  фармацевтичному університеті МОЗ України,   що утворена наказом Національного фармацевтичного університету від 06.11.2023 р. № 107-Адм.  для розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» .

захист відбувся 10.01.2024 р.

Захист дисертаційної роботи