Єфіменко Наталія Валентинівна

Єфіменко Наталія Валентинівна

кандидат біологічних наук, викладач

Освіта:

У 2005 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Біохімія людини та тварини. Біолог. Викладач біології і хімії».

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації» 03.00.04 – біохімія.

Сфера наукових досліджень:

Біохімія людини і тварини, функціональна біохімія, біохімія патологічних станів, ензимологія, молекулярна біологія, загальна біологія, вплив ксенобіотиків та лікарських засобів на морфо-функціональний стан організму в нормі та за умов патології різного етіоґенезу, очистка і розробка біологічно-активних препаратів.

Працює в напрямку досліджень молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов захворювань різної етіології.

Публікації:

 1. Karmash, O., Liuta, M., Yefimenko, N., Sybirna, N. (2022). The Effect of Photobiomodulation Therapy on Energy Supply and Functional Activity of Leukocytes from Rats with Experimental Diabetes Mellitus. Archives of Diabetes & Obesity, 3 (5), 373-383. DOI: 10.32474/ADO.2021.03.000174.
 2. Maslakova, A.O. , Liuta, M.Ya, Yefimenko, N.V., Karmash, O.І.,Znamirowska, A., Sybirna, N.O. (2021). The effect of yogurt, enriched with biologically active substances of Sambucus nigra L. fruit, on certain biochemical blood parameters. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень, ДСЛР ІАП НААН Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 211-215.
 3. Karmash, O.I. Liuta, M.Ya., Yefimenko, N.V., Sybirna, N.O. (2021). The effect of photobiomodulation therapy on some indices of rats’ blood cells functional state under experimental diabetes mellitus. Stud., 15 (3), 3-16.
 4. Yefimenko, N.,  Liuta, , Karmash, O.,  Hizhetska, O.,  Korobov, A., Sybirna, N. (2020). Effect of low-intensity blue light emission on physicochemical properties of blood erythrocytes in rats under diabetes mellitus conditions. Cytology and Genetics, 54 (5), 449-455.
 5. Кармаш О. І., Люта, М. Я., Єфіменко Н. В., Коробов, А.М., Сибірна, Н. О. (2018). Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання на глікемічний профіль та фізико-хімічні характеристики еритроцитів за умов цукрового діабету  у щурів. Фізіологічний журнал, 64(6), 68-76.
 6. Yefimenko, N. V., Sybirna, N. O. (2017). Effect of L-Arginine − NO System on Prooxidant-Antioxidant Balance in Erythrocytes of Rats under Alcohol Intoxication. International Journal of Physiology and Pathophysiology, 8(3), 231-240.
 7. Муяссарова, К., Кармаш, О., Єфіменко, Н., Люта, М., Коробов, А. (2019). Вплив низькоінтенсивного червоного випромінювання на показники оксидативного стресу у крові щурів за умов цукрового діабету. XV Міжн. наук. конф. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвячена 135 річниці від дня народження Я.О. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. Львів.
 8. Karmash, O., Yefimenko, N., Liuta, M., Korobov, A., Sybirna, N. 2019. Effect of Low-Level Light Therapy on Changes in the Levels of Oxidative Stress Markers in Streptozotocin-Induced Diabetes. BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium, 20 – 24 May Kyiv, Ukraine.
 9. Єфіменко, Н.В., Сибірна, Н.О. (2019). Агрегація тромбоцитів щурів за умов алкогольної інтоксикації. ХІІ Український Біохімічний конгрес, 30 вересня – 4 жовтня 2019 р., Тернопіль, Україна.
 10. Ефименко, Н.В., Сибирная, Н.А. (2019). Система L-аргинин/NO эритроцитов периферической крови крыс при введении L-аргинина и L-NAME в условиях алкогольной интоксикации. Актуальные медико-биологические проблемы алкогольной и других химических зависимостей. 3-4 октября 2019г. Гродно.
 11. Муяссарова, К., Гіжецька, О., Єфіменко, Н., Кармаш, О., Люта, М., Сибірна, Н. (2020). Ефект фотобіомодуляційної терапії на морфофункціональні властивості еритроцитів крові за умов стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету. XVІ Міжн. наук. конф. студ. і асп. «Молодь і поступ біології», присвячена 75 річниці створення біологічного факультету та 90 річниці від дня народження М. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. Львів.
 12. Гіжецька, О., Єфіменко, Н., Кармаш, О., Люта, М., Сибірна, Н. (2021). Кисеньтранспортна функція гемоглобіну за дії фотобіомодуляційної терапії у разі експериментального цукрового діабету. XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). Львів : ТОВ «Ромусполіграф».
 13. Karmash, O. Liuta, M., Yefimenko, N., Znamirowska, A., Sybirna, N. (2021). Free radical scavenging activity of yogurt containing Sambucus nigra extract. Youth and Progress of Biology: Conference for Students and PhD Students (Lviv, April 19–21, 2021). Lviv.