Яворська Жанна Броніславівна

Яворська Жанна Броніславівна

кандидат економічних наук, доцент.

Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта:

Львівський торгово-економічний інститут, 1992р., товарознавчий факультет, товарознавство продовольчих товарів.

1996 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 – Менеджмент.

2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри економіки.

Сфера наукових досліджень:

економічний ризик, маркетинг, економіка підприємства, підприємництво, медична послуга, економіка охорони здоров`я.

Публікації:

  1. Яворська Ж.Б. Віра та релігія як ціннісні основи медицини. ХVІ З`їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Кам`янець-Подільський, 28 вересня – 1 жовтня 2017 року : матеріали, – м. Одеса : Видавництво Бартенєва, 2017 р. – с. 134-136.
  2. Яворська Ж.Б. Шляхи кращої організації первинної медико – санітарної допомоги. Первинна медична допомога в Україні : кращі практики сімейної медицини : Зб. робіт сучасн. наук. – практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 7-8 червня 2017 р. – с. 112-114.
  3. Яворська Ж.Б. Економіка охорони здоров’я – основа приватної медицини. ХVІІ конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств \матеріали міжнар. наук. конгресу, м. Тернопіль, 20-22 верес. 2018 р. \редкол.: М.М.Корда та ін.. – м. Тернопіль : ТДМУ, 2018.- с. 57-58.
  4. Яворська Ж.Б., Вербова Т.Р. Ефективний менеджмент у формуванні здорового способу життя. Здоров`язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін : матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конф., м. Тернопіль, 06-07 червня 2019 р. – с.169-171.
  5. Яворська Ж.Б. Щастя в економічному вимірі. Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей. Збірник наукових праць. Університет банківської справи. – м. Львів, 2020 р. – с. 226 – 228.
  6. Яворська Ж.Б. Класифікація медичних послуг. Вища освіта та практика в медсестринстві. Матеріали ХІІ науково – практичної конференції з міжнародною участю. – м. Житомир, 21 жовтня 2021 року.- с.158-161.
  7. Яворська Ж.Б. Підприємництво та підприємницька організація. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах : збірник тез доповідей міжнародної науково – практичної конференції (Полтава, 28 травня 2022 р.) : у 2 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2022. Ч.1.-с.70-71.
  8. Яворська Ж.Б. Дослідження методів встановлення ціни та собівартості медичної послуги. Актуальні питання лабораторної діагностики та громадського здоров`я : матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції. – м. Житомир, 15 листопада 2022 року. – с.290-293.