Ярмарок вибіркових компонентів

Для здобувачів ОПП «Лабораторна діагностика» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (груп ІЛД11, ІЛД12, ІІЛДф-1 організовано та проведено ямарок вибіркових компонентів на наступний 2024/2025 навчальний рік.

   Захід відбувся у змішаному форматі (онлайн та офлайн) у два етапи 04 квітня та 09 квітня 2024р., на якому  здобувачів фахової передвищої освіти ознайомлено з Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у КЗВО  ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

   Ярмарок вибіркових компонентів був проведений  викладачами різних кафедр Академії. Науково-педагогічні та педагогічні працівники у вигляді коротких, але цікавих презентацій представляли вибіркові компоненти.

   Обираючи вибіркові компоненти освітньої програми з урахуванням власних інтересів, студенти мають можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії.

   Зустріч відбулася в теплій атмосфері та зі зворотним зв’язком.