Ярмарка вибіркових освітніх компонентів

проведено в онлайн-форматі

для здобувачів ОПП «Лабораторна діагностика» бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування (груп ІЛД21, ІІЛД21, ІІІЛД21, ІЛД22)

на наступний навчальний рік

 

   Відповідно Закону України Про вищу освіту та положення Академії про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачі освіти мають право самостійно обирати освітні компоненти у межах, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальним планом в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

   Науково-педагогічні та педагогічні працівники різних кафедр Академії у вигляді цікавих презентацій представили свої вибіркові компоненти, акцентуючи на меті, завданнях та компетентностях які здобувачі освіти набудуть у разі обрання пропонованої дисципліни.

  Проведення такого заходу, дає можливість студентам з урахуванням власних інтересів, побудувати індивідуальну освітню траєкторію.