Яремчук Оксана Василівна

Яремчук Оксана Василівна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії).

викладач вищої категорії.

 

Освіта:

Вища, закінчила Львівський державний медичний університет імені

Данила Галицького, 2000 р,  “Лікувальна справа” , лікар.

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України.

Публікації:

 1. Яремчук.О.В.,БерлінецьІ.А. Проблематика державного управління у сфері медичної реабілітації у процесі трансформування національної системи охорони здоров’я. Демократичне врядування, 2018, Вип. 21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2018_21_13
 2. Яремчук О.В. Кращі зарубіжні практики в сімейній медицині: досвід для України. Державне управління: удосконалення та розвиток,2018,№24. URL:http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/101.pdf
 3. Яремчук О.В.Генезис сімейної медицини та перспективи його розвитку на теренах України. Інвестиції: практика та досвід, 2018, №24., с. 130–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.130
 4. Яремчук О.В. , Напрями сучасної політики у сфері охорони здоров`я. Аспекти публічного управління, 2019, Том 7, №8. ﷟HYPERLINK “https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/view/49” URL.https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/view/49
 5. Яремчук О.В Проблеми фінансового забезпечення реформування національної системи охорони здоров’я. Вісник проблем біології і медицини, 2019, Випуск 2, Том 2(151).
 6. Яремчук О.В. Модернізація правового механізму державного управління надання медичних послуг в Україні. Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”, 2020,№3. URL:https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5693
 7. Фахове видання: Тверда І.І. , Фітьо Н.Р. , Яремчук О.В. Сучасна медицина: проблеми і практичні рішення.Журнал «Наука і техніка сьогодні». Серія “Педагогіка” . 2022, №14, (14).
 8. Яремчук О.В. Зарубіжні практики державного регулювання національних систем охорони здоров`я: проблеми класифікації. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 квітня 2019 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019.
 9. Яремчук О.В. Напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління наданням медичних послуг в Україні. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Дніпро, 31 січня — 1 лютого 2020 року. Дніпро: ГО “Правовий світ”, 2020.нальної системи охорони здоров`я. Вісник проблем біології і медицини, 2019, Випуск 2, Том 2 (151). URL: https://vpbm.com.ua/ua/vipusk-2-tom-2-(151),-2019/1
 10. Яремчук О.В. Шляхи модернізації державної політики у сфері державного управління якістю надання медичних послуг в Україні. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 21-22 лютого 2020 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2020.
 11. Монаршук Я.Р. Яремчук О.В. Аналіз нормативно – правової бази безперервного професійного розвитку сестер/братів медичних. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти: матеріали ІІІ Регіональної науково практичної – конференції (м.Львів, 27 жовтня 2022 року).Львів: Тріада плюс 2022. С. 65-67.