Янків Софія Володимирівна

Янків Софія Володимирівна

викладач першої кваліфікаційної категорії.

Освіта:

Вища, закінчила Львівський національний медичний університет імені  Данила  Галицького, 2006 р., лікувальна справа», лікар

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри/брата медичних в контексті реформування охорони здоров’я України. Спеціальні компетентності в професійній діяльності сестри/брата медичних вторинної  ланки: терапевтичного, паліативного та реанімаційного профілю.

Публікації:

  1. Особливості організації самостійної позааудиторної роботи студентів спеціальності «Акушерська справа» при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина» / С.В. Янків, Н.Є. Дуб, // Наукове періодичне видання «Медичний форум» №7(07)-2016 С.-58-64.
  2. Формування здорового способу життя сучасної молоді/ Безкоровайна У.Ю., Янків С.В// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя» Львів-2016
  3. Особливості діагностики вегетативних проявів дисметаболічних полінейропатій методом викликаного шкірного потенціалу як одного з нейрофізіологічних методів.// Олексюк-Нехамес А.Г., Янків С.В/:- міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» Львів-2017
  4. «Інструменти імплементації візуального компоненту навчання в сучасній освітній парадигмі» Жубрид М.Т., Янків С.В. з публікацією тез, матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» 28 травня 2021 р.
  5. «Медсестринський менеджмент у стратифікації ризиків для пацієнтів з серцево-судинною патологією на первинному рівні надання медичної допомоги». Жубрид М.Т., Янків С.В. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 жовтня 2021 р.
  6. «Вплив індикаторів медичного робочого середовища на формування сприятливого мікроклімату професійної взаємодії медичних сестер». Жубрид М.Т., Янків С.В. Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 жовтня 2022 р.