Використання симуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224

     24.11.2020. відбувся онлайн методичний семінар кафедри Лабораторної медицини на тему: «Використання симуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни “Клінічна лабораторна діагностика” підготовлений викладачами Двулят-Лешневською І. С. та Любінською О.І.      Обговорено доцільність використання різних типів симуляційного навчання, а саме: імітованого біобезпечного матеріалу для дослідження, ситуаційних завдань, рольових ігор,  віртуальних лабораторій. Застосування камери мобільних телефонів для здійснення візуалізації досліджуваного об’єкта мікроскопічного дослідження на екрані гаджета.      Симуляційне навчання у медичній освіті є перспективним освітнім інструментом, інтерактивним доповненням до традиційних методів навчання, оскільки пропонує різні засоби імітації реальної професійної діяльності.