Вийшов з друку «Словник медичних термінів: для зубних техніків»

   У січні 2024 року вийшов з друку науковий доробок творчого колективу нашої Академії з перекладом на англійську мову «Словник медичних термінів: для зубних техніків» співавтором котрого є викладач циклової комісії стоматологічних дисциплін Відділення №2 Назар С.Л. 

   Словник укладено для студентів які навчаються з освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра «Стоматологія ортопедична» за спеціальністю 221 «Стоматологія». 

   Словник включає  основні англійські та українські терміни, поняття терміносистеми ортопедичної стоматології, їх значення та визначення, що стосуються анатомії та фізіології зубо-щелепного апарату, зуботехнічних матеріалів та інструментів, методик виготовлення знімних та незнімних зубних протезів. 

   Мета словника – допомогти студентам оволодіти знаннями про сучасні аспекти, пов’язані зі стоматологічним матеріалознавством та підходами в конструюванні протезів.