Вийшов з друку навчальний посібник (робочий зошит) «Нервова система. Органи чуття» з дисципліни «Анатомія людини».

Рекомендовано вченою радою ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІІІ рівня акредитації.

( Протокол  №  10  від 28.04.2021 року )

Мета посібника – допомогти студентам засвоїти отримані на лекціях теоретичні знання з анатомії людини, набути практичні навички, закріпити їх методом самостійної роботи на практичних заняттях та в позааудиторний час.

Матеріал зошита подано за системним принципом. Черговість поданих розділів і тем відповідає робочій програмі.

Матеріали завдань подаються у вигляді схем, таблиць, незакінчених речень, тестів, ситуаційних задач. Для закріплення знань помічними стануть малюнки з поясненнями до них.

Нервова-система-Органи-чуття