Вийшов з друку навчальний посібник (робочий зошит) «Фізіологія органів і систем» з дисципліни «Фізіологія».

Рекомендовано вченою радою ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІІІ рівня акредитації.

( Протокол  №  10  від 28.04.2021 року )

Мета посібника – поглибити і систематизувати отримані практичні знання й уміння про функції людського організму та основу фізіологічних процесів в організмі людини.