Вийшов з друку навчальний посібник “Медична біологія

Рекомендовано вченою радою ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації.

( Протокол  №  9  від 25.03.2020 року )

Посібник містить навчальний матеріал, перелік практичних занять та опрацьовані теми для самостійної позааудиторної роботи студентів. Розроблено методику проведення самостійної аудиторної та позааудиторної роботи.  Належну увагу приділено самоконтролю засвоєння програмного матеріалу.

Медична Біологія