Відкрита лекція на тему: «Дегенеративні зміни та аномалії лейкоцитів. Зміни морфології еритроцитів»

   9.02.2024 року в рамках академічної мобільності здобувачів вищої освіти Житомирського медичного інституту спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування була проведена викладачами кафедри лабораторної медицини кан. пед. наук Любінською О.І. та Двулят-Лешневською І.С. відкрита лекція на тему: «Дегенеративні зміни та аномалії лейкоцитів. Зміни морфології еритроцитів» з навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика».

   Викладачі наголосили на тому, що критерієм діагностики різних патологічних процесів, окрім врахування кількісних змін лейкоцитів та еритроцитів у загальному аналізі крові є також важливим виявлення морфологічних особливостей цих клітин тобто їх якісних змін.

   Любінська О.І. подала навчальний матеріал лекції, який стосувався питання: «Дегенеративні зміни та аномалії лейкоцитів». Було зазначено, що морфологічні зміни лейкоцитів як у ядрі, так і цитоплазмі клітин можуть виникати при різних патологічних станах, зокрема інфекційних захворюваннях, дії хімічних речовин випромінювання, захворюваннях кровотворного апарату, проте, можуть спостерігатися і спадкові змін морфології цих клітин.

   Двулят-Лешневська І.С. представила наступне питання лекції: «Зміни морфології еритроцитів». Наголошено, що морфологічне дослідження еритроцитів дає можливість виявити важливі у діагностичному й прогностичному відношенні патологічні зміни, які відбуваються у цих клітинах, адже без знання та проведення їх дослідження часто неможливо здійснити диференційну діагностику анемій – хвороб, які сьогодні становлять значний відсоток стосовно інших захворювань. У діагностиці анемій провідне значення належить загальному клінічному аналізу крові, зокрема, – оцінка показників гемограми, під час якої важливо враховувати морфологію еритроцитів, що слугує цінним доповненням до визначення загальної кількості червоних кров’яних тілець, концентрації гемоглобіну тощо. Адже при анеміях відбуваються не лише кількісні, а і якісні зміни еритроцитів: змінюється їх величина, форма та забарвлення, а при деяких видах анемій в них з’являються елементи патологічної регенерації.

   Подання теоретичного матеріалу лекторами проводилось із використанням  мультимедійної презентації, яка містила велику кількість ілюстраційного матеріалу – схематичних зображень та фото полів зору картини крові у досліджуваних мазках, які містили усі зміни морфології лейкоцитів та еритроцитів, що дозволило вичерпно розглянути та засвоїти навчальний матеріал здобувачами освіти.

   ДЯКУЄМО УСІ ПРИСУТНІМ НА НАШОМУ СПІЛЬНОМУ ЗАХОДІ! НАДІЄМОСЬ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!