Вебінар по інфекційному контролю

З 28 вересня по 29 вересня 2022 року викладачі кафедри лабораторної медицини Федорович У.М., Федечко Й.М., Вінярська М.С., Двулят-Лешневська М.С., Древко і.В., Засанська Г.М., Менів Н.П., Шашков Ю.І. були учасниками Всесвітнього вебінару World Health Organization regional office for Europe що проводився сумісно  з Центром громадського здоров’я м. Києва на тему: “Заходи з інфекційного контролю при наданні допомоги пацієнтам з COVID-19”. 

З презентацією виступила Марія Панасюк, яка доповіла про сортування та контроль джерела інфекції; заходи захисту під час догляду за пацієнтом; ознайомлено з Наказом МОЗ України від 3 серпня 2020 р. № 1777 “Про організацію профілактики інфекції та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення”; розповіла про контактні, крепельні та повітряні заходи попередження інфікування у контексті COVID-19.

Водяник Аркадій – технічний спеціаліст з інфекційного контрою Центру громадського здоров’я МОЗ України виступив з презентацією  про  стандартні заходи попередження інфікування; гігієну рук, оцінку показань до гігієни рук; респіраторний етикет; ЗІЗ, деконтамінацію та репроцесинг; безпеку ін’єкцій; поводження з білизною; клінінг, принципи; поводження з відходами.

Бріндак Данило подав презентацію “Інженерний  контроль у контексті надання допомоги пацієнтам з COVID-19”: завдання вентиляції; кратність повітрообміну, механічну вентиляцію, моніторинг робочих параметрів механічної вентиляції, природну вентиляцію, змішану вентиляцію, про ультрафіолет, опромінювачі приміщень, параметр безпеки, шлюзи, екранування, карантин.

Такі вебінари сприяють покращенню обізнаності викладачів кафедри щодо заходів з інфекційного контролю при наданні допомоги пацієнтам з COVID-19.