Вчитися ніколи не пізно

     Реформа вищої освіти і охорони здоров’я в Україні згідно європейських стандартів потребує нових підходів до формування фахівців. Лише комплексний підхід при підготовці лікаря, медичної сестри та лаборанта, який включає професійну підготовку, просвітницьку роботу спрямовану на профілактику захворювань та здорового способу життя дозволяє отримати високо кваліфікованого спеціаліста згідно європейських стандартів. 

Викладачі кафедри лабораторної медицини в своїй роботі застосовують інновації  – тобто нововведення які черпають з вебінарів. Так 21 грудня 2021 року  прийнято участь  у Школі вакцинації для медсестер

Програма заходу:

  1. Роль медсестринства в вакцинації – доступність для пацієнтів та можливості для фахівців. Виступ з презентацією к. мед. н. Балабанової Катерини. 
  2. Правила зберігання вакцин. Холодовий ланцюг. Виступ з презентацією медичної сестри, заступника директора з медсестинства “Дитячий центр здоров’я імені Анни Мазуренко”, викладача “Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського” Палагіцької Олександри. 
  3. Післявакцинальні події: алгоритм оцінки і реагування. Невідкладна допомога при анафілактичному шоці. Виступ з презентацією лікаря-терапевта  вищої категорії, інструктора з домедичної допомоги та тактичної медицини, співзасновника приватної клініки “Медична практика для родини” Кондратенка Івана.
  4. Вакцинація від кашлюку. Виступ з презентацією к. мед. н., доцента  кафедри педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова, Вінниця Мазулова Олександра. 
  5. Вакцинація від COVID-19 для груп ризику  та окремих груп населення. Виступ з презентацією к. мед. н., доцента кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НУОЗ України  імені П.Л. Шупика, голови комітету вакцинації ГС “Українська академія педіатричних спеціальностей” Лапія Федора.
  6. Практикум. Комбіновані вакцини. Виступ з презентацією д. мед. н., проф. кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО ЗДМУ, члена правління академії сімейної медицини України, члена правління UROPEAN PRIMARY CARE CARDIOVASCULAR SOCIETY Волошиної Ірини.

Така новизна і є основним критерієм інновації в здійсненні педагогічного процесу.