Урочисте відкриття Центру медичної симуляції

     Запорукою зростання якості підготовки спеціалістів є впровадження сучасних інноваційних методів навчання. Це – важливий крок у набутті компетентностей, якими має володіти медичний працівник. Центр симуляційного навчання сприяє формуванню у студентів навичок командної взаємодії, він є мультидисциплінарним ̶ манекени дозволяють імітувати складні ситуації з акушерства та гінекології, анестезіології, екстреної медицини.
     У країнах Європи налічується понад 300 відповідних симуляційних центрів, а складова симуляційного навчання становить приблизно 40% практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Це сприяє якості підготовки фахівців у цих закладах і, в подальшому, позитивно позначається на результатах роботи працівників. А в Україні симуляційна медицина розвивається повільно і одна з причин – відсутність коштів. Адже вартість відповідного обладнання висока і без залучення іноземних інвестицій та участі у міжнародних грантах розвиток її не можливий.
     Саме тому, за сприяння Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», який реалізується Швейцарським інститутом громадського здоров’я у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, спільно з місцевою владою на базі КЗВО ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» відбулась надзвичайно важлива подія: відкриття Центру медичної симуляції. Центр дозволятиме студентам Львівської медичної академії відпрацьовувати медичні навички на спеціальних симуляційних манекенах та кабінетах — в умовах максимально наближених до роботи з реальними пацієнтами. Центр оснащений таким чином, що на його базі зможуть удосконалювати свої навички лікарі та медсестри як окремо, так і в команді.
     «Сучасну медичну освіту сьогодні неможливо уявити без технологій медичної симуляції, яка стрімко розвивається останні роки, і де студенти в умовах максимально наближених до клінічних реалій мають змогу набувати необхідні фахові компетенції. Зокрема, завдяки співпраці з україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» вдалося зробити значний поступ у створенні центру медичної симуляції, кардинально оновити навчальне обладнання і методологічне забезпечення»,— зазначає Юрій Кривко, ректор КЗВО ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського.
     Схожі симуляційні центри відкриються ще в п’яти пілотних закладах вищої медичної освіти: Рівненська медична академія, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Буковинський державний медичний університет, Житомирський медичний інститут і Харківський національний медичний університет
     Інвестиції у центр склали орієнтовно 3,8 млн грн, з яких приблизно 3 млн грн були інвестовані Урядом Швейцарії через Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» в Лабораторію клінічних навичок у Львові. Лабораторії клінічних навичок, де будуть проходити навчання сімейні медсестри, а також лікарі, складається із трьох симуляційних кімнат:
🔸1 кімната: для відпрацювання медичних навичок, яка включає камери, мікрофони, а також медичне обладнання і штучні руки, ноги, сідниці, які можуть бути підключені до комп’ютера
🔸2 кімната: звідки інструктор і викладач надає інструкції — управляють навчальним процесом
🔸3 кімната: де студенти з викладачем переглядають записане відео — як вони виконували маніпуляції, виявляють помилки й підкреслюють гарні маніпуляції.
     Вже сьогодні у ЛМА імені А. Крупинського відбулися перші тренінги для сімейних лікарів та медсестер – про техніки отоскопії та введення вакцин.
     Ми можемо багато говорити про якість надання медичних послуг, але поки не забезпечимо належні умови навчання, ми цього не досягнемо. А комп’ютерне та віртуальне моделювання певних клінічних ситуацій сприятиме підготовці висококваліфікованих спеціалістів в ЛМА.