Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід

    Асистент кафедри соціально-гуманітарних наук к.пед.н. Клонцак О.І. взяла участь у весняній школі «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід», що відбувалася в рамках проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH.      Програма весняної школи охоплювала доповіді вітчизняних та зарубіжних спікерів 3 – 11 березня 2021 року. Координатор проєкту – доктор економіних наук, професор Олексів І.Б. (Національний університет «Львівська політехніка»). Цілями школи було поширення практик ЄС щодо трансферу технологій, підтримка процесів трансферу технологій в Україні і розбудова мережі інноваторів та винахідників в Україні.     Після закінчення школи учасникам надіслано сертифікати. Загальна кількість академічних годин – 30 (1 кредит ECTS).