Терещук  Софія  Іванівна

Терещук  Софія  Іванівна

завуч кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Освіта:

У 1971 році закінчила фармацевтичний факультет Львівського медичного інституту.

1979 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Сфера наукових досліджень:

Організаційно-економічні аспекти діяльності аптечних закладів; сучасні напрямки підготовки спеціалістів фармації; історія розвитку фармації у Львові. Опубліковано  213 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 підручник та 5 навчальних посібників (4 рекомендовано ЦМК МОН України), 2 наукові видання, 3 науково-історичні довідники, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 60 методичних рекомендацій і вказівок.

Публікації:

  1. Bohdan Hromovyk,, Artem Horilyk, Sofiya Tereshchuk, Sofiya Shunkina National student pharmacy challenge – improvement of creative and professional qualities of future pharmacists World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. 2017.  Volume 6, Issue 3, 135-142.
  2. Терещук С.І. Спогади про Вчителя – професора Романа Піняжка. Монографія «Професор Піняжко Р.М.: віхи життєвого і творчого шляху. Львів, Ліга-Прес, 2018, С.106 – 110.
  3. Терещук С.І. Спроби тоталітарного режиму СРСР із знищення національної гідності фармацевтів Львова. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12.06. 2020 р. Львів: 2020. С.396-399.
  4. Терещук С.І. Особливості викладання медичного та фармацевтичного товарознавства при підготовці кваліфікованих бакалаврів медсестринства. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти: зб. наук. праць за матеріалами І всеукр. наук.-практ. конф., 30.09.2020 р Львів: «Тріада плюс», 2020. С.82-86.
  5. Терещук С.І. Минуле, сьогодення та майбутнє п’ятдесяти львівських аптек Актуальні питання запровадження інтерактивно-іноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю: зб. наук. праць за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. конф., 28.05.2021 р. Львів: «Тріада плюс», 2021. С.138-144.
  6. Терещук С.І. Формування фахової (фармацевтичної) компетентності у студентів першокурсників Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Регіональної наук.-практ. конф., 27.10.2021 р. Львів: «Тріада плюс»,2021. С.148-154.
  7. Терещук С.І., Пащук А.М. Особливості фармацевтичного забезпечення населення м. Червоноград Львівської області. Актуальні проблеми науки, освіти та суспільства в сучасних умовах: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 28.05. 2022. Полтава С.40-41
  8. Терещук С.І. Сучасні реалії викладання профільної фармацевтичної дисципліни «Організація та економіка фармації» у закладі вищої освіти. Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Регіональної наук.-практ. конф., 27.10.2022 р. Львів: «Тріада плюс», 2022. С.134-137.
  9. Терещук С.І. Компетентностні засади викладання організації та економіки фармації при підготовці бакалаврів фармації. Запорізький Фармацевтичний Форум-2022: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17-18 листопада 2022 р. С.96.