Сушко Ольга Олександрівна

Сушко Ольга Олександрівна

кандидат біологічних наук.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014 р., магістр, біофізик.

Кандидат біологічних наук, 03.00.04 – біохімія.

Тема дослідження: «Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету»

Диплом кандидата біологічних наук. Біохімія. ДК № 058157, 2020 р. Львівським національним університетом ім. І. Франка

Сфера наукових досліджень

Метаболічні порушення при цукровому діабеті; наносполуки Ванадію та Хрому та їх застосування в медицині; антиоксидантний стан та ліпідний профіль при метаболічних порушеннях.

 Публікації:

 1. Патент: Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі за цукрового діабету: пат. 139300, Україна / Климець Г.В., Сушко О. О., Іскра Р. Я. МПК А61К 31/00, А61Р 3/10 (2006.01); заявл. 25.06.2019, опубл. 26.12.2019, бюл. No24.
 2. Sushko O., Iskra R. Effect of Vanadium and Chromium Citrates on Lipids Composition in Blood of Rats with Experimental Diabetes. Romanian Journal of Diabetes and Metabolic Diseases. 2023. Vol. 30. Issue 2 P. 156-163. https://doi.org/10.46389/rjd-2023-1199 (Scopus)
 3. Монографія: Topical issues of the development of veterinary medicine and breeding technologies: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 580 p  
 4. Shchurko, N. Lapovets, L. Lapovets, V. Akimova, H. Bashta, G.Lebed, O. Martianova, Yu. Stepas, Ye. Pysarenko, N. Bojkiv Cytokine profile and C-reactive protein level in patients with ischemic heart disease on the background of metabolic syndrome. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. – 2021; Vol. 28 (2). – P. 121-125. (SJR 0,15). DOI: 10.46389/rjd-2021-1019
 5. Сушко О.О. Публікація та виступ (постерна доповідь) на І-ому українсько-польському науковому форумі «Агробіоперспективи».
 6. Sushko, R. Iskra. Effect of vanadium and chromium citrates on lipid composition inblood plasma of rats with experimental diabetes.
 7. Іскра Р. Я. Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині. Методичні рекомендації для науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти природничого та медичного профілю, фахівців у галузях фізіології та біохімії / Р.Я. Іскра, О.М. Слівінська, О.О. Сушко та ін./ Львів. 2020. 26 с.
 8. Sushko O., Iskra R., Ponkalo L. Influence of chromium citrate on oxidative stress in the tissues of muscle and kidney of rats with experimentally induced diabetes. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019; 10(2): 209–214.
 9. Sushko O., Iskra R., Pylypets A. Effect of Vanadium Citrate on the Lipid Composition in the Blood Plasma of Rats with Experimental Diabetes. Scholars International Journal of Biochemistry. 2019; 2(5): 170–175.
 10. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на стан про/антиоксидантної системи підшлункової залози щурів із алоксановим цукровим діабетом. Медична та клінічна хімія. 2019; 21(4): 20–25.
 11. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантну систему в крові щурів із експериментальним діабетом. Вісник ОНУ. Біологія. 2019; Т. 24, 1(44): 106–115.
 12. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату ванадію на масу тіла, рівень глюкози в крові та антиоксидантний захист у печінці та нирках щурів із алоксановим цукровим діабетом. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 2(149): 75–79.
 13. Sushko O., Klumets G., Iskra R. Carbohydrate metabolism and the state of the pro-antioxidant system in the pancreas of rats with experimentally induced diabetes and the release of vanadium citrate. International Journal Pharmaceutical Sciences and Research. 2018; 9(12): 5382–5387.
 14. Котик Б., Іскра Р., Сушко О., Слівінська О., Климець Г., Бучко О., Пилипець А., Приймич В. Вплив етилтіосульфанілату та хрому (VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів. Біологія тварин. 2019; 21 (4): 38–45.
 15. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату хрому на стан про/антиоксидантної системи у підшлунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019; Т. 4, 1(17): 256–261.
 16. Понкало Л. І., Климець Г. В., Іскра Р. Я., Сушко О. О. Вплив цитрату ванадію на гематологічні характеристики щурів із алоксаніндукованим діабетом. Фізіологічний журнал. 2018; 64(3): 37–42.
 17. Iskra R., Sushko O., Pylypets A., Slivinska O. Effect of chromium citrate on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes. Studia Biologica. 2018; 12(3–4): 35–46.
 18. Іскра Р. Я., Климець Г. В., Сушко О. О., Понкало Л. І., Сварчевська О. З. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи у скелетних м’язах щурів з експериментальним діабетом і за дії цитрату ванадію. Біологія тварин. 2018; 20(3): 30–36.
 19. Сушко О. О., Іскра Р. Я., Приймич В. І. Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у печінці щурів з експериментально індукованим діабетом. Біологія тварин. 2018; 20(4): 61–68.
 20. Іскра Р., Сушко О., Климець Г., Понкало Л., Гураль С. Вплив цитрату ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим діабетом. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016; 73: 144–147.