Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 4 роки; початок навчання – 1 вересня; іноземці)

І МСі-22

  1. Історія та культура України
  2. Українська мова (як іноземна)
  3. Англійська мова (за проф. спрямуванням)
  4. Медична та біологічна фізика
  5. Латинська мова та медична термінологія
  6. Анатомія людини
  7. Фізіологія людини
  8. Патоморфологія та патофізіологія
  9. Мікробіологія
  10. Основи медсестринства