Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 4 роки; початок навчання – 1 лютого; іноземці)

І МСі-21

ІІ МСі-21

  1. Біологічна хімія
  2. Фармакологія та медична рецептура
  3. Патоморфологія та патофізіологія
  4. Основи медсестринства
  5. Медсестринство у внутрішній медицині
  6. Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології
  7. Медсестринство в педіатрії
  8. Медсестринство в акушерстві
  9. Медсестринство в гінекології