Студентське самоврядування ”Львівської медичної академії ім. Андрея крупинського” ставить за мету продовження розвитку студентського самоврядування та залучення ще більшої кількості студентів до співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи студентське самоврядування займає важливу ланку у нашому житті. Важливим також є той аспект, що для прийняття рішень, котрі стосуються студентства загалом повинні долучатися усі студенти, які мають свою думку щодо певного питання, та пропозиції вирішення проблем.

     Студентська рада – це не одна людина! Це всі студенти, які навчаються у стінах нашої медичної академії . І думка кожного, повинна бути врахована.

     Органи студентського самоврядування Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського  сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

     Українське законодавство забезпечує обов’язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. Часткові зміни до Закону України «Про вищу освіту» передбачають зміцнення правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх ширшими та краще юридично захищеними правами, а також підвищення кількісного представництва студентів в усіх органах управління інституту.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.