Наукові публікації

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (очно/заочна форма) «Сучасні аспекти розвитку лабораторної медицини у підготовці медичних працівників сфери охорони здоров’я» (м. Львів, 15 квітня 2024 року). – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2024. – 236 с

Освіта медичних фахівців: реалії та виклики сьогодення. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 березня 2024 р.) / за редакцією кандидата історичних наук, доцента Світлани Лозинської. Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2024. 86 с.

Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) (м. Львів, 7 березня 2024 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2024. – 188 с.

Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 18 травня 2023 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 408 с.

Освіта медичних фахівців: реалії та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 квітня 2023 р.) / за редакцією кандидата історичних наук Світлани Лозинської. Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2023. 153 с.

Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю.Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Львів, 2 червня 2023 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 124 с.

Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. Матеріали ІV  Регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 27 жовтня 2023 р.). – Видавництво Львівської політехніки . – 2023. – 160 с.   

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 27 жовтня 2022 року). – Львів : «Тріада плюс», 2022. 144 с.

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю». Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) (м. Львів, 28 травня 2021 року). – Видавництво Львів : «Тріада плюс», 2021. – с. 160.

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Матеріали І регіональної науково-практичної конференції (заочна форма) (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів : «Тріада плюс», 2020. – 160 с.