Сташків Ольга Дмитрівна

Сташків Ольга Дмитрівна

доктор філософії з хімії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Освіта:

Закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 Хімія.

Професійна діяльність:

З 1998 по 2007 р. – викладач хімії та англійської мови Львівської загальноосвітньої школи №1.

З 2007 року – викладач КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Сфера наукових досліджень:

Дослідження сорбції рідкісноземельних елементів на природних цеолітах.

Формування загальних і фахових компетентностей студентів під час вивчення медичної хімії.

Автор понад 20 публікацій у фахових журналах (4 внесені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus), учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Публікації:

 1. Vasylechko V.O. Sorption of neodymium and gadolinium on Transcarpathian clinoptilolite / V.O. Vasylechko, E.T. Stechynska, D. Stashkiv, G.V. Gryshchouk, I.O. Patsay // Book of Abs. Int. Conf. Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and applications. Lviv, 2017. P. 257.
 2. Vasylechko V.O. Sorption of neodymium and gadolinium on Transcarpathian сlinoptilolite / V.O. Vasylechko, E.T. Stechynska, D. Stashkiv, G.V. Gryshchouk, I.O. Patsay // Acta Phys. Pol. A. 2018. V. 133, No 4.  P. 794–797 (Scopus).
 3. Stashkiv O. D. Preconcentration of praseodymium from aqueous solution by Transcarpathian clinoptilolite / O. D. Stashkiv, V. O. Vasylechko, G. V. Gryshchouk // Сoll. Abs. XVI Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications. Lublin, 2018. P. 150.
 4. Сташків О. Концентрування Gd(III) на закарпатському клиноптилоліті / О. Сташків, В. Василечко, І. Пацай, Г. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2018. Вип. 59. Ч. 1. С. 196–209.
 5. Stashkiv Solid phase extraction of trace amounts of praseodymium using Transcarpathian clinoptilolite / O. Stashkiv, V. Vasylechko, G. Gryshchouk, I.Patsay // Colloids and Interfaces. 2019. V. 3. Issue 1:27 (Web of Science).
 6. Сташків О. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту / О. Сташків, В. Василечко, І. Пацай, Г.Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2019. Вип. 60. Ч. 1. С.179–190.
 7. Stashkiv Sorption of gadolinium on acid-modified clinoptilolite / O.Stashkiv, V. Vasylechko, G. Gryshchouk // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2019. No. 6. P. 197-204 (Scopus).
 8. Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium and morin using Transcarpathian clinoptilolite / O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk, G. Gryshchouk, A. Zelinskiy // Зб. тез допов. ХII Міжнар. конф. ICEPOM-12. Кам’янець-Подільський, 2020. С. 153.
 9. Stashkiv O. Luminescence-based determination of ytterbium(III) and morin in solution using sorption by Transcarpathian clinoptilolite / O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2021. V.719, No 1. P. 124-139 (Scopus).
 10. Сташків О. Селективність сорбційно-люмінесцентного визначення морину / О. Сташків, В. Василечко, Р. Гамерник, Г.Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2021. Вип. 62. С.139–144.
 11. Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium/ O. Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk // Abs. Book. The 7th Int. Conf. Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau, 2022. P. 46.
 12. Сташків О. Сорбція Yb(III) з водних розчинів на Na-формі клиноптилоліту / О. Сташків, В. Василечко, Г.Грищук, М. Росоловська // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2022. Вип. 63. С.181–193.