Стан здоров’я студентів ЗВО та школярів Львівщини

    16.06 2021р. на засіданні кафедри відбувся попередній захист магістерської роботи студ. групи 2МС31 Гнідишин Х.  М., виконаної під керівництвом канд.мед. наук, доцента кафедри Карпінської Т.Г. , на тему «Стан здоров’я студентів ЗВО та школярів Львівщини».

     Крім працівників кафедри на засіданні були присутні проректор з наукової роботи к.філол. н., доцент Стоколос-Ворончук О.О. та проректор з навчальної роботи.. к. хім. н., Сойка Л.Д.

     Співробітники кафедри та проректор з наукової роботи висловили свою подяку за високий рівень виконаного дослідження науковому керівнику канд.мед. наук, доценту кафедри Карпінській Т.Г., схвально висловились відносно обраної теми роботи і отриманих результатів дослідження, які викликали велику зацікавленість  у всіх присутніх. 

     По матеріалам роботи опубліковано 4 наукові статті в матеріалах міжнародних  та всеукраїнських конференцій. Було рекомендовано продовжити ці наукові дослідження  і рекомендувати магістерську роботу до захисту на  відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. 

Стан здоров’я студентів Стан здоров’я студентів