Стан і перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (вади слуху) на заняттях із дисциплін, що формують фахові компетентності

     27 жовтня 2021 року завідувач кафедри лабораторної медицини Федорович У.М. виступила на Вченій раді з доповіддю “Стан і перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (вади слуху) на заняттях із дисциплін, що формують фахові компетентності”. Висвітлено такі питання: дисципліни, що формують фахові компетентності; завдання вищої освіти; допрофільна підготовка учнів, укладання угоди між львівською  спеціальною школою Марії Покрови та нашою академією; організація освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища; навчально-організаційний, психолого-педагогічний та соціальний супровід, технології  дистанційного навчання; відвідування занять у викладачів; методики розпізнавання мовних символів, сурдолог; симуляційне навчання;  віртуальна програма; створення візуального навчального середовища з використанням засобів інформаційних технологій, інновації в мікробіології, написання посібників, участь у Міжнародних науково-практичних інтернетконференціях тощо.

     Співдоповідач  проректор з навчальної частини к.хім. н. Сойка Л.Д. виступила з доповіддю де провела порівняння кількості годин з дисциплін для чуючи і нечуючих студентів, подала дані анкетування щодо покращення навчання, реальний стан навчання, відносини між студентом та викладачем, відносини між студентами, які виникають проблеми під час навчання тощо.

     Студенти з інвалідністю в інтегрованому колективі набувають знань та  навиків з дисциплін спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика». Вони мають можливість повноправного навчання, для чого створені  відповідні умови.