Словник медичних термінів для зубних техніків

    У  2024 році вийшла з друку навчально-методична робота авторського колективу медичної Академії: «Словник медичних термінів для зубних техніків». Члени кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Хміляр Ірена Романівна і Голод Оксана Олексіївна долучилися як викладачі англійської мови і переклали медичну термінологію стоматологічного фаху. Праця буде використовуватись здобувачами освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра «Стоматологія ортопедична» за Спеціальністю 221 «Стоматологія». Визначення у словнику стосуються анатомії і фізіології зубо-щелепного апарату, зуботехнічних матеріалів та інструментів, виготовлення знімних  та незнімних зубних протезів. Праця полегшить студентам оволодінням матеріалу на заняттях з англійської мови за фаховим спрямуванням.

Словник медичних термінів для зубних техніків