Щурко Марія Мойсеївна

Щурко Марія Мойсеївна

кандидат медичних наук (PhD доктор філософії)

Освіта:

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 2010р, медико-профілактична справа, лікар.

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, 2010р, медико-профілактична справа, лікар.

Кандидат медичних наук (PhD доктор філософії), галузь знань 22 Охорона здоров’я,спеціальність«Медицина»,спеціалізація:«Патологічна фізіологія».14.03.04.Тема: «Патогенез імунної дисфункції на тлі метаболічного синдрому при ішемічній хворобі серця» H23 №000351, 22.03.2023р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Сфера наукових досліджень

Патогенетичні особливості розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідження основних предикторів метаболічних порушень.

Публікації:

 1. Любінець Л. А., Щурко М.М., «Патоморфологія та патофізіологія людини» Ч I – загальна нозологія. Навчальний посібник ( робочий зошит) для самостійної роботи. Літературна агенція “Піраміда” – Львів 2023. 77 с.
 2. Загальна і спеціальна фізіологія. [навчальний посібник для самостійної роботи – робочий зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я., Нечипор Н.О. Літературна агенція «Піраміда» – Львів 2022,70с.
 3. Фізіологія органів і систем [навчальний посібник- робочий зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я. Літературна агенція «Піраміда» – Львів 2021, 59с.
 4. Дем’янчук Н. Р., Акімова В. М., Щурко М. М., Луців Н. З., Сойка Л. Д., Білявська Б. М., Лаповець Л. Є., Бучко О. Ю., Ткачук С. О. Вміст Інтерлейкіну – 1β, прокальцитоніну в сироватці крові хворих на лактаційний мастит. Медична та клінічна хімія. Т. 25. (2), с. 51-55.DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2023.i2.13972
 5. Demianchuk, M. Shchurko, L. Lapovets, V. Akimova, O. Valovyi. Сhanges in metabolic parameters in ischemic heart disease against the background of metabolic syndrome. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» №3(54)2023. P. 2-7. DOI: 15587/2519-4798.2023.285594
 6. Луців Н. З., Акімова В. М., Лабінська О. Є., Галькевич М. П., Дем’янчук Н. Р., Щурко М. М., Костюк Л. П. Неспецифічні адаптаційні реакції у хворих на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST (STEMI) при різній масі тіла. Вісник проблем біології і медицини. 2023; 2 (169): 269-277. DOI: 29254/2077-4214-2023-2-169-269-277
 7. Shchurko, L. Lapovets, H. Bashta, N. Lapovets, V. Akimova Diagnostic significance of stimulating growth factor ST2 and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide NT-PROBNP in patients with ischemic heart disease in the setting of metabolic syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX (292). – P. 249-251.PMID: 34464362
 8. Щурко, М. М., Лаповець, Л. Є., Бойків, Н. Д. Діагностичне значення лептину в пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі метаболічного синдрому. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022, (1), 110–113. https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12978
 9. Щурко М. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Башта Г. В. Особливості клітинного імунітету у хворих на ІХС, ускладнену метаболічним синдромом. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022, (2), с. 53-56.DOI:https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.2.13042
 10. Shchurko, L. Lapovets, H. Bashta, N. Lapovets, V. Akimova Diagnostic significance of stimulating growth factor ST2 and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide NT-PROBNP in patients with ischemic heart disease in the setting of metabolic syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX (292). – P. 249-251.PMID: 34464362
 11. Shchurko, N. Lapovets, L. Lapovets, V. Akimova, H. Bashta, G.Lebed, O. Martianova, Yu. Stepas, Ye. Pysarenko, N. Bojkiv Cytokine profile and C-reactive protein level in patients with ischemic heart disease on the background of metabolic syndrome. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. – 2021; Vol. 28 (2). – P. 121-125. (SJR 0,15). DOI: 10.46389/rjd-2021-1019
 1. Щурко М. М., Готь І.В. «Патофізіологічні особливості порушень ліпідного обміну». Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Житомир,21 жовтня 2021р./ за ред. В.Й. Шатила. – Житомир: ФОП Худяков О.В., 2021. – 112 с.
 2. Щурко М. М. «Мультимедійні технології у медсестринській освіті». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове покоління медичних сестер: досягнення та інновації в медсестринстві». 2021Лист.25-26; Тернопіль; – 132 с.
 3. Щурко М.М. Вплив нерегулярного харчування на розвиток гастриту у студентів.//«Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. – с.74-79.