Сергеев Валентин Вікторович

Сергеев Валентин Вікторович

професор, доктор хімічних наук

Освіта:

Закінчив 1993 р. Львівський політехнічний інститут, 1993 р.; . захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук  зі спеціальності «Хімічна технологія органічних речовин»; кваліфікація: «Інженер- хімік-технолог»., захистив докторську дисертацію 2014 р. за спеціальністю  «фізичнахімія» (трансформовано в 102 Хімія),  «Хімічнатермодинамікасполук акрилового ряду», Професоркафедрифізичної та колоїдноїхімії (2015 р.).

Публікації:

  1. Valentyn Serheyev, Tran Van ThanhThermodynamic properties of solutions of butylmethacrylate in organic solvent// Chemistry&ChemicalTechnology.- 2018. – V.12. – №1. – P.7-12 ( Scopus)
  2. Рідка, В. Матійчук, І. Собечко, В. Кочубей, В. Сергеєв. Термодинамічнівластивостірозчиніветил 6-метил-2-оксо-4-феніл- 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічнихрозчинниках // ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіяхімічна. – 2018. – Вип. 59, ч. 2. – С. 341–347
  3. Собечко І. Б., Четвержук Я. А., Горак Ю. І., Дібрівний В. М., Герасимчук С. І., Сергеєв В. В. Термодинамічні характеристики 2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2- пропенаміду // Хімія, технологіяречовин та їхзастосування. – 2018. – Vol. 1, № 1. – P. 7–11.
  4. Сергеев В.В., Герасимчук С.И.,  Павловский Ю.П. Термодинамические функции смешения  метилметакрилата с органическими растворителями// Журнал физическойхимии.– 2019.– Т.93. – №.2.– С.188-194 ( Scopus)DOI: 10.1134/S0044453719020274
  5. Semeniuk, V.V. Kocubei, O.Ya. Karpenko, H.H. Midyana, O.V. Karpenko, V.V. Serheyev STUDY OF THE COMPOSITION OF HUMIC ACIDS OF DIFFERENT ORIGINS// Voprosykhimiiikhimicheskoitekhnologii, 2019, No. 4, pp. 150-156( Scopus)DOI: 10.32434/0321-4095-2019-125-4-150-156