Сем’янів Ірина Володимирівна

Сем’янів Ірина Володимирівна (Semyaniv I.V.)

Науковий керівник: канд. мед. н., доц. Карпінська Т.Г.

Тема: «Вплив професійних шкідливостей на здоров’я працівників косметологічної галузі».

У магістерській роботі проводиться аналіз впливу різних професійних шкідливостей на здоров’я працівників косметологічної галузі. Досліджується, які саме шкідливості існують і як вони впливають на здоров’я працівників цієї галузі. З’ясовується залежність між видами професійної патології та причинами їх виникнення. 

На основі проведеного дослідження, шляхом анкетування, та зроблених висновків, розроблено рекомендації щодо методів профілактики професійної патології в косметологічній галузі.