Роль медичної сестри у покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та лікування

     27.01.2021 року відбулось планове засідання наукового семінару в режимі online (zoom). Виступила з доповіддю методист Академії, викладач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я на тему: “Роль медичної сестри у покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та лікування“. Дана тема є надзвичайно важливою, оскільки проблема патології підшлункової залози продовжує залишатися однією з найбільш складних і актуальних в інтенсивній терапії та клінічній гастроентерології. Невпинне зростання захворюваності на панкреатит, що не має тенденції до стабілізації, обумовило збільшення уваги до цієї проблеми як в українських, так і закордонних хірургічних наукових колах. Поширеність захворювань підшлункової залози за останні 10 років серед дорослого населення зросла у 3 рази, а серед підлітків – більше ніж у 4 рази.      Доповідач обгрунтувала динаміку захворюваності на панкреатит в амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладах України та перспективи впровадження інноваційних підходів медсестринської діяльності при патології підшлункової залози. Також, Ільчишин О.В. визначила основні підходи по догляду за пацієнтами з патологією підшлункової залози з метою покращення результатів лікування та зниження захворюваності на панкреатит та наголосила на “медсестринському процесі” – найефективнішому способі організації і проведення медсестринського догляду. Ознайомила з розробленим алгоритмом та клінічним маршрутом надання медичної допомоги пацієнтам з патологією ПЗ від моменту госпіталізації в стаціонар до надання невідкладної допомоги, в разі потреби.